Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Sistem Analizi Ve Tasarımı

Dersin Kodu : BTK206

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. SERHAT SAYILMAZ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1.Belirlenen çerçeve içerisinde proje konusu seçimi için grup çalışması yapabilme.
2.Projenin konusu ile ilgili ön çalışma yapabilme.
3.Yapılacak çalışmanın kapsamını belirleyebilme.
4.Seçilen çalışmayı detaylı inceler, grup arkadaşları ve öğretim elemanı ile çözüm önerileri bulabilme.
5.İşlem basamaklarını yazabilme.
6.Çalışmanın muhtemel hatalarını önlemek için gerekirse diyagram halinde hazırlık yapabilme.
7.Yapılan çalışmayı derleyebilme ve döküman haline getirebilme.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu ders, öğrencilerin meslek derslerinde edindikleri bilgilerinin tümünü entegre olarak kullanabilme, yapılan çalışma ile ilgili çözüm önerileri sunabilme, yapılan çalışmayı bir rapor halinde hazırlayabilme ve sunabilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Bilişim sistemleri analizi ve tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
2 Proje planlama evresi Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
3 Finansal fizibilite Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
4 Zaman planlaması Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
5 Analiz evresi Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
6 Yazılı-Baslı belge incelemesi ve yüz yüze görüşme tekniği Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
7 Anket ve gözlem Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav
9 Prototip ve ortak uygulama geliştirme ortamı Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
10 Veri akış şeması Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
11 Sistem çözümleme ve sonlandırma çalışmaları Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
12 Tasarıma geçiş ve kullanıcı arayüz tasarımları Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
13 Veritabanı ve Ağ tasarımı Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
14 Uygulama ve destek evreleri Sistem Analizi ve Tasarımı üz anlatım, Tartışma, Problem Çözme,Beyin Fırtınası
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar   SİLAHTAROĞLU G. (2010) : Sistem Analizi ve Tasarımı İstanbul : Papatya Yayıncılık Eğitim
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 70
    Ödev/Proje/Diğer 1 30
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 5
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 4
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 4
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 4 64
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 16 16
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 130
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.2
Dersin AKTS Kredisi: 5