Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Mikro Bilg. Sis. Ve Assembler

Dersin Kodu : BTK208

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Mikroişlemcilerinyapısını ve birimlerin işleyişini açıklar
Mikroişlemlcinin yazmaç türleri ve kullanım amaçlarını bilir
Mikroişlemcinin aritmatik işlem birimi, denetim birimi ve diğerbirimlerin işleyişini kavrar
Belleklerin adresleme yöntemlerini kavrar
Assembler programlama dilinin yapısını ve temel kavramlarını bilir.
Assembler çevirici programının kullanımını ve komutlarını bilir.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bir mikrobilgisayarın temel donanım birimlerini ve yapılarını kavrayabilme, Mikrobilgisayar sistemlerinin düşük düzey programlama dilleri ile (Assembly) programlanmasını öğrenebilme

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Mikroişlemcilere giriş, mikroişlemcilerin mimarisi Düz anlatım,Tartışma
2 Mikroişlemcilerin yapısı, yazmaçları, yazmaç türleri ve kullanım amaçları Düz anlatım,Tartışma
3 Mikroişlemcilerin yapısı, yazmaçları, yazmaç türleri ve kullanım amaçları Düz anlatım,Tartışma
4 Mikroişlemci aritmetik işlem birimi, denetim birimi ve diğer birimlerin işleyici Düz anlatım,Tartışma
5 Mikroişlemcilerin kullandığı bellek yapıları Düz anlatım,Tartışma
6 Bellek adresleme yöntemleri, basit assembly kodları ile örnek verme Düz anlatım,Tartışma
7 Bellek adresleme yöntemleri, basit assembly kodları ile örnek verme Düz anlatım,Tartışma
8 Vize
9 Assembly programlama dilinin yapısı ve temel kavramları Düz anlatım,Tartışma
10 Assembly dilinin komut tipleri Düz anlatım,Tartışma
11 Assembly diline program yazma ve uygulama Düz anlatım,Tartışma
12 Assembly diline program yazma ve uygulama Düz anlatım,Tartışma
13 Mikroişlemcinin seri iletişim kapıları Düz anlatım,Tartışma
14 Mikroişlemcinin paralel iletişim kapıları Düz anlatım,Tartışma
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  x86 Tabanlı Mikroişlemci Mimarisi ve Assembly Dili (Nurettin Topaloğlu Seçkin)
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 3
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 5
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 1
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 1
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 2
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü: 83
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.32
Dersin AKTS Kredisi: 3