Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Kalite Güvence Ve Standartları

Dersin Kodu : BTK212

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. SERHAT SAYILMAZ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1.Standardizasyonu, gelişim sürecini, amaçlarını,ilkelerini, üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydaları açıklar.
2.Yapılan standart ve standardizasyon çalışmalarını açıklar.
3.Türk Standartları Enstitüsünü, görevlerini, Türkiye´deki belgelendirme çalışmalarını açıklar.
4.Kalite, kalite ile ilgili kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklar.
5.Kalite ve Verimlilik arasındaki ilişkiyi açıklar.
6.Kalite maliyetleri ve risklerini açıklar.
7.Kalite Güvencenin yararlarını ve kalite kontrol kavramını açıklar.
8.Toplam kalite yönetimini genel hatlarını ve prensiplerini açıklar.
9.TS-EN-ISO 9000-9001-9004 : 2000 serisi standartlarını açıklar.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilme.Kalite ve Kalite Kavramlarını açıklayabilme.Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme.Mesleki Standardları açıklayabilme.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Kalite kavramı Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
2 Kalite kavramı ve kontrol Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
3 Malzeme kontrolü Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
4 Ürün kontrolü Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
5 İşletmelerde kalite kontrol Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
6 Kalite Güvence Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
7 Kalite Güvence Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
8 Vize
9 Standart kavramı Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
10 ISO 9000 ve 14000 Standartları Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
11 Avrupa Standardı, gümrük birliği ve Türk standartı Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
12 Gümrük birliği standartının önemi, belgelendirme ve akreditasyon Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
13 Standart ve üretim ilişkileri Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
14 TSE kanunu Standardizasyon ve Kalite Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Özdemir A (2003) Standardizasyon ve Kalite Ankara
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 2
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 2 32
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü: 64
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.56
Dersin AKTS Kredisi: 3