Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tohum ve Bitki Fizyolojisi

Dersin Kodu : T_ 114

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. NURHAYAT ÇULLUOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1-tohumu tanıyabilme
2- Tohumların kimyasal yapılarını açıklayabilme
3- Çimlenme çeşitlerini tanımlama
Çimlenmeye etili faktörleri açıklayabilme
5- tohum dormansisi ve etkili olan faktörleri açıklayabilme
6- Bitki fizyolojisini ve bunları oluşturan unsurları tanıyabilme
7-Difüzyon,osmosiz,şişme olaylarını kavrayabilme
8-Bitlilerde su kaybı (transpirasyon vd) açıklayabilme
Fotosentez olayını açıklayabilme

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Tohumda ve bitkide meydana gelen yaşamsal olayların belirti ve nedenlerini genel olarak öğrenmelerini sağlamak

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin konularının tanıtımı düz anlatım
2 Tohum nedir, önemi ve kimyası hakkında bilgiler Sağsöz,S., Tohumluk Bilimi kitabı sf43-45 Gösterim,düz anlatım
3 Tohumlarda karbonhidraty,protein, yağlar ve diğer maddelerin depolanması Sağsöz,S., Tohumluk Bilimi kitabı sf46-58 Gösterim,düz anlatım
4 Tohumlarda karbonhidrat,protein,yağlar ve diğer maddelerin depolanması Sağsöz,S., Tohumluk Bilimi kitabı sf46-58 Gösterim,düz anlatım, Grup çalışması
5 Tohum çimlenmesi Sağsöz,S., Tohumluk Bilimi kitabı sf65-78 Gösterim,düz anlatım, Grup çalışması
6 Çimlenmeye etili olna faktörler ve dormansi Sağsöz,S., Tohumluk Bilimi kitabı sf79-128 Saha / arazi çalışması
7 Dormansi Sağsöz,S., Tohumluk Bilimi kitabı sf128-148 Gösterim,düz anlatım, Grup çalışması
8 Vize sınavı
9 Bitki fizyolojisine giriş Bozcuk,S., Bitki Fizyolojisi kitabı sf.13-19 Gösterim,düz anlatım, Grup çalışması
10 Difüzyon,osmosiz ve şişme olayları Bozcuk,S., Bitki Fizyolojisi kitabı sf.21-45 Gösterim,düz anlatım, Grup çalışması
11 Bitkilerde su kaybı (tarnspirasyon ve diğerleri) Bozcuk,S., Bitki Fizyolojisi kitabı sf.48-66 Saha / arazi çalışması
12 Bitki -toprak -su ilişkileri Bozcuk,S., Bitki Fizyolojisi kitabı sf.67-111 Gösterim,düz anlatım, Grup çalışması
13 Fotosentez Bozcuk,S., Bitki Fizyolojisi kitabı sf.112-176 Saha / arazi çalışması
14 Fotosentez Bozcuk,S., Bitki Fizyolojisi kitabı sf.112-176 Saha / arazi çalışması
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Sağsöz. S., Tohumluk Bilimi, Atatürk Üni. Yayınları No:677, Z.F. yayın no: 302 Servis kitapları serisi:54, Erzurum,1990 Bozcuk,S., Bitki Fizyolojisi, Hatipoğlu yayınları:22, Yüksekçğretim Dizisi:04. Ankara, 2000
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 80
    Ödev/Proje/Diğer 1 20
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 3
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 2
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 2
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 2
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 5
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 4
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 2
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 3
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 1
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 2
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 1
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü: 77
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.08
Dersin AKTS Kredisi: 3