Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Seb.Bit.Yet.ve Toh.Ür.Teknikleri

Dersin Kodu : T 218

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör.Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT
Öğr.Gör.Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1) Sebze tohum üretiminde kullanılan teknik terimleri tanımlayabilme
2) Sebze türlerinin çoğaltılmasında kullanılan yöntemleri yapabilme
3) Sebze yetiştiriciliği ve sebze tohum üretimi arasındaki farklılıkları açıklayabilme
4) Türlere özgü tohumluk üretim tekniklerini oluşturabilme
5)Tohumlukları elde etme yöntemlerini kavrayabilme
6)Sebzelerden tohum alma yöntemini yapabilme
7) El beceri kazanabilme.
8) Yöntem, materyal ve araç gereç kullanma yetisinde olma

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Türkiyede yetiştirilen sebze bitkilerini tanımak ve yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Sebze tohumculuğunda kullanılan teknik kavramları kavrar Kültür Sebzeleri kitabı sayfa 3-9 Düz Anlatım
2 "Kültür sebzelerinin çiçek özellikleri, kendine ve yabancı döllenme, Kültür Sebzeleri kitabı sayfa 9-18 Gösterim, Düz Anlatım
3 Ekolojik faktörlerin tohum üretimine etkilerini, tohum üretiminde yapılan kontrolleri kavrar Vegetable Seed Production sayfa 5-18 Gösterim, Düz Anlatım
4 Tohum işleme, hasat, harman ve ayırma yöntemlerini yapar Kültür Sebzeleri kitabı sayfa 31-56,95-106 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
5 Ispanak, lahana,Sogan,sarımsak bitkilerinin yetiştiriciliği ve tohum üretimini ögrenir Kültür Sebzeleri kitabı sayfa 31-56,95-106 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
6 Ispanak, Lahana,Sogan ve sarımsak bitkilerinin yetiştiriciliği için arazi çalışması yapar Saha / Arazi Çalışması
7 Domates, biber, patlıcan bitkilerinin ekimi ,yetiştiriciliği ve tohum üretimini ögrenir Kültür Sebzeleri kitabı sayfa 261-306 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
8 Domates, biber, patlıcan bitkilerinin tarlada uygulamasını yapar Saha / Arazi Çalışması
9 Vize sınavı Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
10 Hıyar ve kabak bitkilerinin ekimi ve tohum üretim tekniklerinin yapılmasını ögrenir Kültür Sebzeleri kitabı sayfa 327-342 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
11 Hıyar ve kabak bitkilerinin yetiştiriciliği için arazi çalışması yaparak uygulama yapar Saha / Arazi Çalışması
12 Kabak, karpuz,kavu ve marul bitkilerinin ekimi ve tohum üretim tekniklerinin yapılmasını ögrenir Kültür Sebzeleri kitabı sayfa 353- 378 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
13 Bitkilerin hasadını ve tohumların temini yapar Saha / Arazi Çalışması
14 Bitkilerin hasadını ve tohumların temini yapar Saha / Arazi Çalışması
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar   *Vural, H., Eşiyok, D. ve Duman, İ. 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme), Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova, İzmir, 2000, ISBN: 975-97190-0-2.
 *Raymond, A.T. George. 1999. Vegetable Seed Production, CAB International, 1999, ISBN: 0 85199 336 2.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 4
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 5
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 5
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 5
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 5
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 1
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 1
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 4
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 5
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 5
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 5
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 4
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 2
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü: 161
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.44
Dersin AKTS Kredisi: 6