Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Sigortacılığa Giriş

Dersin Kodu : B 217

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Misafir Öğretim Elemanı GİZEMKOCABAŞ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Sigorta kavramını ve büyük sayılar yasasını açıklar.
Sigortacılığın türkiyedeki gelişimini açıklar.
Temel Sigortacılık kavramlarını açıklar.
Sigorta işlemlerinde kullanıla belgeleri açıklar.
Farklı kriterlere göre sigorta türlerini ayırt eder.
Sigorta şirketlerinin organizasyonel yapısını açıklar.
Sigorta işletmelerinin dış organlarını açıklar.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Günümüzde sigortacılık sektörünün işlevleri ulusal ekonomiler ve dünya genelinde vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Bu nedenle dersin amacı sigortacılık hakkındaki temel düzeydeki bilgi beceri ve analiz yöntemlerinin kazandırılmasıdır. Bu dersin sonunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenmektedir.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin tanıtımı Düz Anlatım, Tartışma
2 Genel sigortacılık bilgileri I Düz Anlatım, Tartışma
3 Genel sigortacılık bilgileri II Düz Anlatım, Tartışma
4 Temel Sigortacılık Kavramları - Sigortacı, Sigortalı, Riziko Düz Anlatım, Tartışma
5 Temel Sigortacılık Kavramları - Sigorta primi, Tarife rejimi, Sigorta tazminatı Düz Anlatım, Tartışma
6 Sigorta işlemlerinde kullanılan belgeler Düz Anlatım, Tartışma
7 Genel olarak sigorta türleri Düz Anlatım, Tartışma
8 Vize Sınavı
9 Mal sigortaları Düz Anlatım, Tartışma
10 Malvarlığı (Aktif-Pasif sigortaları) Düz Anlatım, Tartışma
11 Kişi sigortaları Düz Anlatım, Tartışma
12 Sigorta işletmelerinin organizasyonu: Fonksiyon ve üretim esasına göre Düz Anlatım, Tartışma
13 Sigorta işletmelerinin dış organları: Acenteler, Broker Düz Anlatım, Tartışma
14 Sigorta işletmelerinin dış organları: Sigorta eksperleri, Bireysel emeklilik aracıları Düz Anlatım, Tartışma
15 FİNAL
16/17 FİNAL


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Güvel, E. Alper ve Güvel, Afitap Ö. (2008), Sigortacılık, 4.Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi
Diğer Kaynaklar  Türkiye İstatistik Kurumu web sitesi www.tuik.gov.tr Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği web sitesi http://www.tsrsb.org.tr


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel teorik bilgilere sahiptir. 5
2 Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel düzeydeki güncel uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
3 Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm geliştirebilir. 3
4 Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili temel düzey konularda, bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir. 1
5 Bankacılık ve Sigortacılık mesleği ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir. 0
6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir. 0
7 Kendi bilgi ve beceri düzeyini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir, öğrenim gereksinimlerini belirler ve giderir. 0
8 Mesleki gelişimini daha üst bir düzeye yönlendirebilir. 0
9 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 0
10 Bankacılık mesleği ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. 4
11 Temel düzeyde bir yabancı dil bilir, mesleği ile ilgili bilgileri izler ve meslekdaşları ile yabancı dilde iletişi kurabilir. 0
12 Bankacılık ve Sigortacılık alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir. 1
13 Bilgisayar işletim sistemleri, ofis uygulamalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. 0
15 Cumhuriyetimizin tarihi, temel değerleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü: 100
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4
Dersin AKTS Kredisi: 4