Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Pazarlama Yönetimi

Dersin Kodu : EMG23 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. SERAP ÇABUK

Dersin Öğrenme Kazanımları : Pazarlama araştırmasının temellerini öğrenebilir.
Tüketici davranışları, karar verme mekanizmaları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri öğrenir.
Örgütsel pazarların özellikleri ve endüstriyel satın alma davranışının özelliklerini kavrar.
Etkin pazar bölümlemesinin esasları ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.
Pazarlama kararlarını etkileyebilecek çevresel faktörleri belirleyebilir, stratejik pazarlama planı geliştirebilir ve uygulayabilir.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilerin pazarlama bilgi ve becerilerini geliştirmek ve karşılaşılan pazarlama fırsat ve problemlerini değerlendirerek en uygun pazarlama kararlarını almalarında yol göstermektir.

Dersin İçeriği : Bu ders, pazarlamanın tanımı ve kapsamı, tüketici davranışları, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konularını içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı
2 Stratejik Planlama ve Pazarlama Süreci Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
3 Pazarlama Çevresi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
4 Tüketici Davranışları ve Karar Verme Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
5 Örgütsel Pazarlar ve Satın Alma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
6 Pazar Hedeflemesi ve Bölümlemesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
7 Ürün, Hizmet ve Kar Amacı Gütmeyen Örgüt Pazarlaması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Sınav
9 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
10 Tutundurma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
11 Reklam ve Halkla İlişkiler Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
12 Satış Geliştirme ve Kişisel Satış Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
13 Fiyatlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
14 Küresel Pazarlama, İnternette Pazarlama Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, slayt ve tartışma
15 Projelerin Değerlendirilmesi Proje Hazırlanması Öğrencilere geribildirim
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım (2003), Serap Çabuk, Mehmet İ. Yağcı, Nobel.
Diğer Kaynaklar  Capital, Power, İnfomag, Pazarlama Dünyası, Marketing Türkiye, vb. güncel yayınlar. Donalds örnekolay kitabı


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir. 4
3 Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir. 5
4 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir. 4
5 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
6 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir. 5
7 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 3
8 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 5
10 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir. 5
11 Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir. 5
12 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. 5
13 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir. 5
14 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becersine sahiptir. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 25 25
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 139
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.56
Dersin AKTS Kredisi: 6