Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Mali Tablolar Analizi

Dersin Kodu : EMG22 704

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. JALE SAĞLAR

Dersin Öğrenme Kazanımları : Finansal tablolarların anlam ve önemini kavrar
Finansal Durum Tablosu(Bilanço) ile ilgili detaylı bilgi edinir
Kapsamlı Gelir Tablosu(Gelir Tablosu) ile ilgili detaylı bilgi edinir
Nakit Akım Tablosu ve Nakit Akış Tablosunu ve içeriği hakkında bilgi edinir
Özkaynak Değişim Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu ile ilgili bilgi edinir
Finansal tablolar analizinin anlamı, kapsamı ve analiz türleri ile ilgili bilgi edinir
Karşılaştırmalı tablolar analizinin uygulanışını anlar
Yüzde yöntemi ile analizin uygulanışını anlar
Eğilim yüzdeleri ile analizin uygulanışını anlar
Oran analizinin uygulanışını anlar
Eğilim yüzdeleri ile analizin uygulanışını anlar
Oran analizinin uygulanışını anlar
İşletmenin nakit yaratma gücünün ölçülmesi ile ilgili bilgi edinir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok.

Dersin Amacı : Finansal tabloların hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin kavranmak, temel mali tablo ve dipnotların yapısı ve öneminin anlamak, amaca göre finansal tablolardan yararlanarak işletmenin mali yapısını çeşitli yöntemlerle analiz edilmek ve gelecek hakkında görüş oluşturmaktır

Dersin İçeriği : Temel ve ek finansal tablolar, Finansal tablolar analizi, analiz teknikleri, analiz tekniklerini uygulayarak işletmelerin mali yapısını değerlendirme.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : 2. Blok


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Finansal Tablolar, Hazırlanışı, Dayanakları, Bilançonun tanımı Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
2 Bilanço-Dönen Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
3 Bilanço-Duran Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
4 Bilanço Özkaynaklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
5 Gelir tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
6 Satışların maliyeti tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
7 Nakit Akım Tablosu, Nakit Akış Tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
8 Ara sınav Sınava Hazırlık Klasik sınav
9 Özkaynak değişim tablosu, kar dağıtım tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
10 Finansal tablolar analizi, önemi, unsurları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
11 Karşılaştırmalı Tablolar Analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
12 Yüzde yöntemi ile analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
13 Eğilim yüzdeleri ile analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
14 Oran analizi ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
15 Oran analizi ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Klasik sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Nejat Tenker
 Mali Tablolar Analizi, Dr. Öztin Akgüç
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 5
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir. 4
3 Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir. 5
4 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir. 4
5 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
6 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir. 4
7 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 5
8 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 5
10 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir. 4
11 Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir. 5
12 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. 4
13 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir. 5
14 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becersine sahiptir. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü: 142
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.68
Dersin AKTS Kredisi: 6