Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Sayısal Karar Verme Teknikleri

Dersin Kodu : EMG24 704

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. ERKUT DÜZAKIN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Bir problemin doğrusal programlama problemi olup olmadığını kavrayabilmek,
Doğrusal programlama problemlerini tanımlayabilmek ve modelini kurabilmek,
Modellenmiş doğrusal programlama problemlerini çözebilmek ve çözümleri uygulamada kullanabilmek için yorumlayabilmek,
Ulaşım ve atama problemlerini ayırt ederek çözebilmek, çözümleri yorumlayabilmek .
MS Excel Çözücü programını sayısal karar verme problem türlerini çözebilmek amacıyla kullanabilmek.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Yönetimde karşılaşılabilecek bir problemi sezebilmek ve yöneylem araştırması penceresinden problemlere yaklaşabilmek.

Dersin İçeriği : Yöneylem araştırmasının temelleri ile başlayan ders, yöneylem araştırması tekniklerinden doğrusal programlama tekniği,ulaşım ve atama problemlerinin anlatımı ve bu tekniklerin işletme problemleri üzerine uygulamalarını içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Online


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Yöneylem Araştırmasının Temelleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
2 Doğrusal Programlamaya Giriş, Problemler ve Formülasyon İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
3 Problemler ve Formülasyon Devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
4 Grafiksel Çözüm Yöntemi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
5 Simplex Çözüm Yöntemi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
6 Simplex Çözüm Yöntemi Devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
7 Doğrusal Programlamada Sıradışı Durumlar İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık
9 Dualite ve Duyarlılık Analizi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
10 Ulaşım Modelleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
11 Ulaşım Modellerinde Sıradışı Durumlar İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
12 Matematiksel Programlamaya Giriş İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
13 Proje Yönetimi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
14 Proje Yönetimi Devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
15 Proje Yönetimi Devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
16/17 FİNAL SINAVI Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  İşletme Yöneticileri için Excel İle Sayısal Karar Verme Teknikleri, Erkut DÜZAKIN, ADANA.
 Yöneylem Araştırması, Ahmet ÖZTÜRK, BURSA.
Diğer Kaynaklar  Kantitatif Karar Verme Teknikleri, Osman HALAÇ,İSTANBUL.


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 5
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir. 5
3 Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir. 5
4 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir. 5
5 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
6 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir. 5
7 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 5
8 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 3
10 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir. 5
11 Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir. 3
12 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. 3
13 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir. 5
14 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becersine sahiptir. 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü: 124
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.96
Dersin AKTS Kredisi: 5