Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Stratejik Yönetim

Dersin Kodu : EMG27 703

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. MEHMET TURAN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Stratejik Yönetim kavram ve Teorilerini tanımlar
İşletme yönetiminde stratejik yaklaşımı açıklar
Şirket misyon ve sosyal sorumluluğunu açıklar
İşletme stratejisini etkileyen dış ve iç çevre analizini yapabilir
Sürdürülebilir rekabetçi avantajların geliştirilmesini açıklar
Strateji uygulamasını yapı, liderlik ve kültür çerçevesinde açıklar

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Stratejik yönetimle ilgili temel kavram, ilke ve uygulamaların tanıtılması

Dersin İçeriği : Bu ders stratejik yönetimle ilgili kavram ve yaklaşımları, stratejik planlamayı, stratejik yönetim sürecini, SWOT analizini, strateji türlerini, stratejik işbirliklerini ve örnek olay çalışmalarını kapsar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Giriş: Stratejik Yönetim Hakkında Genel Bilgiler Giriş: Stratejik Yönetim Hakkında Genel Bilgiler İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 1) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 2) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
3 Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 3) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
4 İşletme Analizi: Üstünlük ve Zayıflıklar İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 4) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
5 Çevresel Unsurların Ölçümü ve SWOT Analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 5) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
6 Stratejik Yönlendirme: Misyon ve Vizyon Geliştirme İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 6) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
7 Temel Stratejiler ve Alt Grupları İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 7) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
8 Ara Sınav Sınava çalışılması Test sınavı
9 Kurumsal Stratejiler İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 8) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
10 Rekabet Stratejileri İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 9) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
11 Fonksiyonel Stratejiler İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 11) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
12 Stratejilerin Uygulanması ve Kontrol İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 12) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilere anlatılacaktır.
13 Projelerin değerlendirilmesi Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
14 Projelerin değerlendirilmesi Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
15 Projelerin değerlendirilmesi Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
16/17 Final Haftası Sınava çalışılması Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  ÜLGEN, Hayri; MİRZE, S. Kadri (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan Yayıncılık, İstanbul
Diğer Kaynaklar  BAKOĞLU, R. (2010), "Çağdaş Stratejik Yönetim (1.Baskı)," İstanbul, Bata Basın Yayın Dağıtım
 Stratejik yönetim ile ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel dergiler


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 1 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir. 5
3 Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir. 4
4 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir. 5
5 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
6 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir. 5
7 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 4
8 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 4
10 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir. 5
11 Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir. 3
12 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. 4
13 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir. 5
14 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becersine sahiptir. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 8 8
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 112
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.48
Dersin AKTS Kredisi: 4