Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Dönem Projesi

Dersin Kodu : EMGP 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. HÜSEYİN ÖZGEN
Prof.Dr. SERAP ÇABUK
Prof.Dr. YILDIRIM BEYAZITÖNAL
Prof.Dr. AZMİ YALÇIN
Prof.Dr. ÜNAL AY
Prof.Dr. CANAN MADRAN
Prof.Dr. FATMA DEMİRCİ OREL
Prof.Dr. ERKUT DÜZAKIN
Doç.Dr. ALİ DANIŞMAN
Dr.Öğr. ÜyesiDr. JALE SAĞLAR
Dr.Öğr. ÜyesiDr. ELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU
Doç.Dr. SELÇUK ÇOLAK
Dr.Öğr. ÜyesiDr. MERTDEMİRCİOĞLU
Prof.Dr. VEYİS NACİ TANIŞ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir, geliştirir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır
Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir
Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
Aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : IIBF


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
2 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
3 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
4 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
5 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
6 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
7 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
8 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
9 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
10 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
11 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
12 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
13 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
14 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
15 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
16/17 Belirlenen konunun sunumu Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler yazılı ve sozlu sunum


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Konu ile ilgili tüm yazılı kaynaklar
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 100
    Ödev/Proje/Diğer 1 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir. 4
3 Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir. 4
4 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir. 4
5 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 4
6 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir. 5
7 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 3
8 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 5
10 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir. 5
11 Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir. 4
12 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. 5
13 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir. 5
14 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becersine sahiptir. 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 3 48
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 20 20
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü: 148
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.92
Dersin AKTS Kredisi: 6