Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Pazarlamada Güncel Konular

Dersin Kodu : EMG23 706

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. SERAP ÇABUK

Dersin Öğrenme Kazanımları : Global ve yerel pazarlardaki güncel pazarlama sorunlarını ve bu sorunlara yönelik geliştirilebilecek pazarlama stratejilerini öğrenir.
Güncel pazarlama kavramlarını ve bu kavramların işletmeler için önemini öğrenir.
Pazarlamaya alternatif yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, pazarlama yazınında yeni olan kavram ve konuları takip etmelerine yol göstermektir. Bu dönemde yapılacak araştırma ve okumalar, pazarlama alanında çalışmalarını sürdürecek araştırmacıların seminer ve tez konularında, orijinal ve yeni konular bulmalarına yardımcı olacaktır.

Dersin İçeriği : Bu derste pazarlama alanındaki güncel konular ve kavramlar tartışılacaktır.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Pazarlamanın Gelişimi (Kavramlar, kapsam) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
2 Tüketici Davranışı- Yeni tüketici Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
3 Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri (CRM) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
4 Yeni Ürün ve Hizmetler Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
5 Dağıtım Kanalı Yönetiminde Güncel Uygulamalar (Perakendecilik, Lojistik vb.) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
6 Tutundurma Karması (Reklam, Kişisel satış vb.) Yeni Yöntemler Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
7 Uluslararası Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
8 Vize Sınava hazırlık Sınav
9 Elektronik Ticaret (Yeni Ekonomi) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
10 Küreselleşme-Anti Küreselleşme Tartışmaları Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
11 Yeşil Pazarlama (Sürdürülebilir Pazarlama) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
12 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
13 Nöro-Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
14 Sosyal Medya Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
15 Projelerin Değerlendirilmesi Proje hazırlama Öğrencilere geribildirim
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, İnci Varinli, Kahraman Çatı, Detay,
Diğer Kaynaklar  Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma,Yavuz Odabaşı,Sistem Yayıncılık; İstanbul, 2009
 Postmodern Pazarlama, Edin Güçlü Sözer,Beta Yayınları; İstanbul, 2009,
 İknanın Psikolojisi; Robert Cialdini; MediaCat Yayınları
 Rekabet stratejisi: Sektör ve rakip analizi teknikleri; M.Porter, Sistem Yayıncılık, 2000
 Tüketici Nasıl Düşünür?, G.Zaltman, MediCat Yayınları
 Tüketim, Robert Bocock, 2.Baskı, Dost Kitabevi yayınları, 2005
 Medya ve Popüler Kültür, Filiz Aydoğan, MediaCat , Kapital Medya, İstanbul 2004
 Postmodernizm ve Tüketim Kültürü Ayrıntı Yayınları Mike Featherstone Yayın Yılı: 1996
 Pazarlamada Etik Yaklaşımlar,Sinan Nardalı, Canan Ay, Burak Kartal Mayıs 2010
 Sosyal Medya Pazarlaması,Erkan Akar, Nisan 2010
 Gerilla Reklamcılık: Sıradışı Marka İletişimi,Gavin Lucas, Michael Dorrian; Çeviren: Begüm Aydın,MediaCat Kitapları; İstanbul, 2008
 İnternette Pazarlama Stratejileri ve Sosyal Medya Stratejileri,A. Korhan Odabaşı, Koray Odabaşı,Cinius Yayınları; İstanbul, 2010
 Pazarlama 3.0,Philip Kotler; Çeviren: Kıvanç Dündar,Optimist Yayınları; İstanbul, 2011


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir. 3
3 Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir. 3
4 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir. 3
5 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
6 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir. 5
7 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. 3
8 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 5
10 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir. 5
11 Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir. 5
12 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir. 5
13 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir. 5
14 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becersine sahiptir. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 25 25
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 129
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.16
Dersin AKTS Kredisi: 5