Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : İngilizce I

Dersin Kodu : THM103

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman AYŞE SEDA GÜLLÜ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1- İş ortamında selamlaşır, hatır sorar, kendini tanıtır, bir üçüncü şahsı tanıştırır.
2- Emir verir, rica ve istekte bulunur, iş ortamında kişilerle ilgili bilgi almak için sorular sorar, sorulara cevap verir.
3- İşe girmek için yapılan görüşmelerde kendisi ile ilgili istenilen bilgileri verir.
4- Önerilerde bulunur, önerilere cevap verir.
5- Problem sorar. Bütün sorulara cevap verir.
6- Zaman ve yer sorar; bu tür sorulara cevap verir.
7- Miktar ve sayı sorar, miktar ve sayı bildirir.
8- Telefonla konuşma tekniğini bilir.
9- Devam etmekte olan bir işle ilgili bilgi verir, sorular sorar.
10- Gereklilik, tavsiye bildiren ifadeler kullanır.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Yabanıcı dilde yazı ve söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilmek, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilmek, anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde ifade etmek.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Present simple(to be) / subject pronouns / possessive adjectives pronouns A/an. Singular and plural nouns The Tenses and usage(4-5) English Grammar(160-201-1-9) Anlatı anlatı
2 Commands / object porouns / modal verbs ( can, could, will, would, may) English Grammar(162-201) Anlatı, Soru- Cevap
3 Can ( to express ability) / adjectives / adverbs. And, but, and or. Possesive nouns English Grammar(1-9) Anlatı, Soru- Cevap
4 Present simple(main verb) affirmative, negative, interrogative forms The Tenses and usage(51-55) Anlatı, Soru- Cevap
5 Let´s………/ Shall we….? Why don´t we……? How about…..? English Grammar(162-201, 23-39) Anlatı, Soru- Cevap
6 What´s the matter? / What´s the matter with………….? English Grammar(360-372, 23-39) Anlatı, Soru- Cevap
7 Ordinal numbers / prepositions of location / time expressions / Adverbs of quantity(any, some, only a little, anly a few, …) English Grammar(23-39) Anlatı, Soru- Cevap
8 Vize Sınavı vize
9 countable-uncountable nouns / How many - How much…….? English Grammar(23-39) Anlatı, Soru- Cevap
10 Would like / Would like to ….. / Would you like me to ……..? English Grammar(40-47, 162-201) Anlatı, Soru- Cevap
11 Present progressive (affirmative, netive, interrgative forms) The Tenses and usage(51-55) Anlatı, Soru- Cevap
12 Present progressive (for future meaning) The Tenses and usage(51-55) Anlatı, Soru- Cevap
13 Must / have to / need / should / ought to English Grammar(162-201) Anlatı, Soru- Cevap
14 Past verb to be English Grammar(162-201) Anlatı, Soru- Cevap
15 Past main verbs The Tenses and usage(3, 87-93) Anlatı, Soru- Cevap
16/17 Final Sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar   The Tenses and Their Usage: Faruk ŞENTÜRK
 English Grammar Through Graded Exercises: İsmail BOZTAŞ, Ziya AKSOY, Ahmet KOCAMAN
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 0
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 2
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 5
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü: 44
Toplam İş Yükü / 25 (s): 1.76
Dersin AKTS Kredisi: 2