Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tarımsal Ekoloji

Dersin Kodu : THM111

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. NURHAYAT ÇULLUOĞLU
Öğr.Gör.Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1) Ekoloji ve bununla ilgili kavramları açıklayabilme
2) Çevre faktörlerini tanıma
3) Su, sıcaklık, ışık, atmosfer ve toprak faktörlerini tanımlama
4) Bu faktörlerin bitki yaşamına etkileri hakkında bilgi sahibi olma
5) Vernalizasyon, termoperyodizm, don kesmesi gibi terimleri tanımlama
6) Çevre faktörlerinin bitkilere olumlu etkilerini kavrayabilme
7) Çevre faktörlerinin bitkilere olumsuz etkilerini kavrayabilme
8) Olumlu ve olumsuz çevre faktörlerine göre yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olma ve gereğini yapabilme

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Çevre faktörlerinin (iklim, toprak, biyolojik ve yangın faktörleri) tarımsal üretime olan etkilerinin öğrenilerek üretim yapabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin konularının tanıtımı
2 Ekolojinin tanımı ve konuları Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:1 Gösterim, Düz Anlatım
3 Çevre faktörleri Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:3-7 Gösterim, Düz Anlatım
4 Işık faktörü Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:8-16 Gösterim, Düz Anlatım
5 Yaprak alanı, fotoperyodizm, ışığın bitkilere etkisi Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:17-23 Gösterim, Düz Anlatım
6 Fotosentez ışık ilişkileri Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:24-34 Gösterim, Düz Anlatım
7 Sıcaklık faktörü, sıcaklık ve ısı kavramları Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:35-42 Gösterim, Düz Anlatım
8 Vize Sınavı
9 Bitki ve sıcaklık ilişkisi, Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:42-44 Gösterim, Düz Anlatım
10 Vernalizasyon, termoperyodizm, bitki gelişimine etkisi Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:45-67 Gösterim, Düz Anlatım
11 Su faktörü, hava nemi, nesbi nem Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:68-75 Gösterim, Düz Anlatım
12 Yağışların bitkiye etkisi, taban suyu Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:76-93 Gösterim, Düz Anlatım
13 Kuraklık-bitki ilişkileri Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:94-107 Gösterim, Düz Anlatım
14 Atmosfer ve toprak faktörü Sencar,Ö.,Gökmen,S.,Tarımsal Eko.S:108-160 Gösterim, Düz Anlatım
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  1- Sencar, Ö., Gökmen, S., Tarımsal Ekoloji. GOP.Üni.Z.F.Yayınları No:8, Ders Notları Ser.No:3, Yozgat 2004
 2- Tükel, T., Tarla Bitkileri Ekolojisi, Ç.Ü.Z.F.Genel Yayın No:177, Ders Kitapları Yayın No:54, Adana 1997
 3- Akman, Y., Ketencioğlu, O., Kurt, L., Güney, K., Tuğ, G.M. Bitki Ekolojisi, Palme Yayıncılık, Ankara 2004
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 50
    Ödev/Proje/Diğer 1 50
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 3
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 5
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 3
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 4
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 2 32
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü: 81
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.24
Dersin AKTS Kredisi: 3