Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : İstatistik

Dersin Kodu : THM117

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. Ö.FARUKRENÇBER

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1) Karar verme sürecinde kullanılacak olan verilerin toplanabilmesi
2) İşletmede toplanan bu verileri ilgili kişilere sunmak üzere düzenli hale getirilmesi ve bu verileri çeşitli grafik ortamlarında gösterebilme yetisini edinme
3) Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini kullanarak veri grubunun hangi değerler etrafında yoğunlaştığı ve nasıl dağılım özelliği gösterdiği konusunda ilgili saptamaların yapılması
4) Araştırma yapılacak gruptan seçilen örneğe ait olan hangi fonksiyonların araştırmada kullanabileceğinin belirlenmesi
5) Araştırmaya ait olarak seçilen bu fonksiyonların hangisinin, hangi durumda kullanılmasının daha uygun olduğu ve birbirlerine göre üstünlükleri belirlenmesi
6) Karar verme sürecinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması
7)Deneme verilerinin düzenlenmesi ve organizasyonunu yapabilme kabiliyetine sahip olması

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : İstatistiksel verilerin, toplanması, düzenlenmesi ve kaynakların optimum kullanılmasıyla çeşitli alanlardaki problemlerin çözümünde yardımcı olabilecek, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımları edindirmek

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 İstatistiğin tanımı ve kullanım alanları Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik s 3-5 Düz Anlatım
2 Örnek alma yöntemleri Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım
3 Verilerin düzenlenmesi Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
4 Grafikler Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
5 Frekans dağılım tabloların şekiller ile ifadesi Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
6 Merkezi Yer ölçülerine giriş Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
7 Aritmetik ortalama, harmonik ortalama, geometrik ortalama Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
8 Vize
9 Tepe değeri ve ortanca değer hesabı Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım
10 Merkezi dağılım ölçülerine giriş Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
11 Ortalamadan mutlak ayrılış Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
12 Varyans analizi, standart sapma, varyasyon katsayısı Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
13 Olasılığa giriş Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
14 Bazı olasılık kuralları Düz Anlatım, Problem Çözme
15 Final Akdeniz F. Olasılık ve İstatistik Düz Anlatım, Problem Çözme
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar   1-) Akdeniz F.,2006. Olasılık ve İstatistik. Nobel kitabevi yayınları Adana
  2-) Akdeniz F. , Sakallıoğlu S. , Erol H. , Kaçıranlar S. Ankara:2001 M.E.B.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 2 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 5
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 3
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 3
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 0
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 4
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 4
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 2 5 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 2 5 10
Toplam İş Yükü: 76
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.04
Dersin AKTS Kredisi: 3