Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Yabancı Dil I

Dersin Kodu : BPR105

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman AYŞE SEDA GÜLLÜ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1- İş ortamında selamlaşır, hatır sorar, kendini tanıtır, bir üçüncü şahsı tanıştırır.
2- Emir verir, rica ve istekte bulunur, iş ortamında kişilerle ilgili bilgi almak için sorular sorar, sorulara cevap verir.
3- İşe girmek için yapılan görüşmelerde kendisi ile ilgili istenilen bilgileri verir.
4- Önerilerde bulunur, önerilere cevap verir.
5- Problem sorar. Bütün sorulara cevap verir.
6- Zaman ve yer sorar; bu tür sorulara cevap verir.
7- Miktar ve sayı sorar, miktar ve sayı bildirir.
8- Telefonla konuşma tekniğini bilir.
9- Devam etmekte olan bir işle ilgili bilgi verir, sorular sorar.
10- Gereklilik, tavsiye bildiren ifadeler kullanır.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Yabanıcı dilde yazı ve söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilmek, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilmek, anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde ifade etmek.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Present simple(to be) / subject pronouns / possessive adjectives pronouns A/an. Singular and plural nouns The Tenses and usage(4-5) English Grammar(160-201-1-9) Anlatı, Soru- Cevap
2 Commands / object porouns / modal verbs ( can, could, will, would, may) English Grammar(162-201) Anlatı, Soru- Cevap
3 Can ( to express ability) / adjectives / adverbs. And, but, and or. Possesive nouns English Grammar(1-9) Anlatı, Soru- Cevap
4 Present simple(main verb) affirmative, negative, interrogative forms The Tenses and usage(51-55) Anlatı, Soru- Cevap
5 Let´s………/ Shall we….? Why don´t we……? How about…..? English Grammar(162-201, 23-39) Anlatı, Soru- Cevap
6 What´s the matter? / What´s the matter with………….? English Grammar(360-372, 23-39) Anlatı, Soru- Cevap
7 Ordinal numbers / prepositions of location / time expressions / Adverbs of quantity(any, some, only a little, anly a few, …) English Grammar(23-39) Anlatı, Soru- Cevap
8 Vize Sınavı
9 countable-uncountable nouns / How many - How much…….? English Grammar(23-39) Anlatı, Soru- Cevap
10 Would like / Would like to ….. / Would you like me to ……..? English Grammar(40-47, 162-201) Anlatı, Soru- Cevap
11 Present progressive (affirmative, netive, interrgative forms) The Tenses and usage(51-55) Anlatı, Soru- Cevap
12 Present progressive (for future meaning) The Tenses and usage(51-55) Anlatı, Soru- Cevap
13 Must / have to / need / should / ought to English Grammar(162-201) Anlatı, Soru- Cevap
14 Past verb to be English Grammar(162-201) Anlatı, Soru- Cevap
15 Final Final Sınavı Anlatı, Soru- Cevap
16/17 Final Final Sınavı Anlatı, Soru- Cevap


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  The Tenses and Their Usage: Faruk ŞENTÜRK
 English Grammar Through Graded Exercises: İsmail BOZTAŞ
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 5
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 0 0
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 38
Toplam İş Yükü / 25 (s): 1.52
Dersin AKTS Kredisi: 2