Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Türk Dili I

Dersin Kodu : BPR103

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman GÜNSELİ YELDA İLBEYLİ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Dilin tanımı,doğuşunu,özelliklerini,dil_kültür,dil_millet ilişkisini kavrayabilmelidir
Dil aileleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Türk dilinin tarihi gelişimini kavramalıdır
Sözcük türlerini kavramalıdır.
Cümle kuruluşu ve cümle türlerini kavramalıdır.
Paragraf ve paragraf türleri,giriş gelişme sonuç paragraflarını yazabilmelidir.
Sözlü iletişimin önemini kavramave konuşma kurallarını uygulayabilmedir.
İş ve toplumsal yaşamda karşılaşılan yazı türlerini tanımalı ve uygulamalıdır.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : TD 101 Türk Dili I
BPR103 Türk Dili I

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencilere konuşma ve yazı dilinin bütün ses ve anlam özelliklerini sistemli bir şekilde vererek, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak.Dil nedir?Dil_kültür, dil_millet ilişkisi ve dünya dilleri hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması Düz Anlatım
2 Dilin tanımlanması,dilin doğuşu ve özellikleri,dil_kültür,dil_millet ilşkisi. Düz Anlatım
3 Dil türleri;anadili, madde dili,konuşma dili,yazı dili, özel diller ,argo dil,yapma diller. DOĞAN, İsmail;(s.2-5) Düz Anlatım
4 Dil aileleri,yapıları bakımından dil aileleri,kaynakları bakımından dil aileleri. DOĞAN, İsmail;(s.5-11) Düz Anlatım
5 Türk dilinin tarihçesi Düz Anlatım DOĞAN, İsmail; (s.12-50) Düz Anlatım
6 Atatürk´ün dil hakkındaki görüşleri. Düz Anlatım
7 Anlam ve görevleri bakımından sözcükler DOĞAN, İsmail; (s.77-100) Düz Anlatım
8 vize
9 Cümle,cümlenin unsurları,cümle çeşitleri GÜLENSOY, Tuncer; (s.217-227) Düz Anlatım
10 Cümlenin anlamı ve yorumu ERDOĞAN,Ergün Düz Anlatım
11 paragraf nedir?Neden paragraf yaparız?Paragrafın işlevi nedir? ERDOĞAN,Ergün; (s.234-235) Düz Anlatım
12 Anlatım bozuklukları,örnek cümleler ve metinler üzerinde uygulama. GÜLENSOY, Tuncer; (s.217-227) Düz Anlatım
13 Sözlü iletişim,sözlü iletişimin önemi,konuşma, konuşmanın öğeleri. KIRMIZI,Hasan; (s.59-97) Düz Anlatım
14 Yazılı iletişim ve önemi.İş ve toplumsal yaşamda karşılaşılan yazı türleri. KIRMIZI,Hasan; (s.99-111) Düz Anlatım
15 final
16/17 final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  1.Yazım Kılavuzu,TDK yayınları,Ankara,2005.
  2.TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005
  3.ERDOĞAN,Ergün;TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ,abp Yayınevi,TRABZON,2006
 4.GÜLENSOY, Tuncer; TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005
 5.DOĞAN,İsmail;TÜRK DİLİ,Akademi Yayınevi,Rize 2000
 ders notu
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 2
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 5
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 52
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.08
Dersin AKTS Kredisi: 2