Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Atatürk İlk.ve İnkilap Tarihi I

Dersin Kodu : BPR101

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı :

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1- Türk İnkılabının tarihi kökenine inenerek Atatürk İnkılaplarına sahip çıkar
2- Atatürk İlke ve İnkılaplarının hangi şartlarda oluşturulduğunu öğrenir.
3- Türk Tarihinden ve Türk Milli Mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar
4- Cumhuriyete, Laikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak bu tehditler karşısında uyanık olur.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Türk gençliğini, türk kültürünün ve milli değerlerinin bilincinde Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olarak devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inanan Atatürk İlkelerini Yürekten anlayan ve içtenlikle benimseyen bu değerlerden aldığı güçle vatanına, milletine ve bayrağına yararlı olmaya çalışan bireyler olarak yetiştirmektir.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın gerekliliği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Kitabı, ABP Yayınevi,Sayfa: 31-36 Düz Anlatım, Tartışma
2 Türk İnkılabı öncesi gelişmeler: Avrupadaki gelişmeler; Osmanlı Devleti ve Yenilik hareketleri; Tanzimat ve Meşrutiyet denemeleri Düz Anlatım, Tartışma
3 Osmanlı Devletini Yıkan Savaşlar; Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşı Düz Anlatım, Tartışma
4 Mondros Mütarekesi Düz Anlatım, Tartışma Düz Anlatım, Tartışma
5 Mustafa Kemalin Samsuna çıkışı, Amasya Genelgesi ve Kongreler Düz Anlatım, Tartışma
6 Misak-ı Milli Düz Anlatım, Tartışma
7 T.B.M.M.nin açılışı ve Milli Mücadeleye karşı çıkan isyanlar Düz Anlatım, Tartışma
8 vize
9 Kuva-i Milliye Cepheleri Düz Anlatım, Tartışma
10 Sevr Antlaşması ve tepkiler Düz Anlatım, Tartışma
11 Düzenli ordu dönemi, İnönü Savaşları, Londra Konferansı Düz Anlatım, Tartışma
12 Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz Düz Anlatım, Tartışma
13 Milli Mücadele döneminde dış politika,Mudanya Ateşkes Antlaşması Düz Anlatım, Tartışma
14 Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması Düz Anlatım, Tartışma
15 final
16/17 final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Azak, N.K.,Türker,M.,Koçak,M.,Özen,S., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2006 ABP Yayınevi)
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 5
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 60
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.4
Dersin AKTS Kredisi: 2