Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Mesleki Yabancı Dil I

Dersin Kodu : BLG211

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman AYŞE SEDA GÜLLÜ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1- Basit telefon konuşmalarında bulunur,
2- Yardım edebilir miyim, Bay…………. İle konuşabilir miyim? Gibi sorular sorar.
3- Çeşitli "model" yapıları kullanarak konuşur.
4- Kimin telefon ettiğini sorar, cevap verir.
5- İsim sorar, cevap verir.
6- Telefonla konuşmalarında mesaj verir, alır.
7- Nasıl, ne, ne zaman, nerede soru sözcükleriyle sorular sorar.
8- Birinin hangi Şirkette çalıştığını sorar.
9- Telefon edenin ne amaçla aradığını sorar.
10-Bir işin olup olayacağı ihtimalini sorar.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Yabancı dilde mesleğiyle ilgili yazı ve söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilmek, amaca uygun olarak yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilmek, anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde ifade edebilmek.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Basic Telephone Skills-I/Answering Simple Questions/ Do you Speank English? English for Office Management: (2-3) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
2 May I help you?/ May I Speank to….?/ He´s not in at the moment/ To be - Simple Present Tense English for Office Management: (4-8) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
3 Questions Using Models/ Basic Telephone Skills-II/ May I tell him who´s calling? English for Office Management: (11-13) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
4 cıuld you repeat your name please?/ Could I have your name please?/ May I give him a message? English for Office Management: (14-15) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
5 Present Simple Tense/ Questions and answers English for Office Management: (16-20) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
6 Questions words hov, vhat, when, where/ Basic Telephone Skills III/ Aksing Additional Questions English for Office Management: (22-25) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
7 Ar you with a company?/ Could I tell him the purpose of your call…?/ What kind of information would you like to give us.? English for Office Management: (26-29) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
8 Vize Sınavı vize vize
9 Prepositions/ Location English for Office Management: (31-34) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
10 Relationship/ Modals/ Would English for Office Management: (35-37) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
11 Polite usage, Would, could, may, might/ Possible-Possibly/ Basic Telephone Skills-IV English for Office Management: (35-37) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
12 Taking Messages/ Could you repeat please? English for Office Management: (40-43) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
13 May I have your number?/ Is there a problem?/ Language Notes English for Office Management: (43-45) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
14 There+BE/ Using correct tense/ There´s, There´re English for Office Management: (43-45) Okuma, Rol Yapma, tekrar, anlatım, soru-cevap
15 final
16/17 final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  English for Office Management: Timothy Arm Strong, Don Staub.
  English for Secretaries: Şevket Serdar Türet
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 5
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 0 0
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 38
Toplam İş Yükü / 25 (s): 1.52
Dersin AKTS Kredisi: 2