Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Veri Tabanı II

Dersin Kodu : BLG207

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. ERKUTTEKELİ
Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1. Veritabanını kurmak
2. Temel tablo işlemleri yapmak
3. İleri tablo işlemleri yapmak
4. Veritabanı sunucusunu yönetmek

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
2 Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
3 Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
4 Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma işlemleri yapmak Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
5 Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
6 Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak, Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
7 Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
8 ARA SINAV
9 Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
10 Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
11 Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
12 Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek, Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
13 Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
14 Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası
15 Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak Düz Anlatım Tartışma Problem Çözme Laboratuar Beyin Fırtınası


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Ders Notu
 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri – 1 (Turgut Özseven - Seçkin Yayıncılık)
 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri – 2 (Turgut Özseven - Seçkin Yayıncılık)
 Yazılımcılar İçin SQL Server 2005 ve Veritabanı Programlama (Yaşar Gözüdeli - Seçkin Yayıncılık)
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 80
    Ödev/Proje/Diğer 1 20
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 3
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 5
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 10 10
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü: 102
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.08
Dersin AKTS Kredisi: 4