Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi II

Dersin Kodu : BPR102

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Türk İnkılabının tarihi kökenine inenerek Atatürk İnkılaplarına sahip çıkar
Atatürk İlke ve İnkılaplarının hangi şartlarda oluşturulduğunu öğrenir.
Türk Tarihinden ve Türk Milli Mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar
Cumhuriyete, Laikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak bu tehditler karşısında uyanık olur.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Türk gençliğini, türk kültürünün ve milli değerlerinin bilincinde Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olarak devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inanan Atatürk İlkelerini Yürekten anlayan ve içtenlikle benimseyen bu değerlerden aldığı güçle vatanına, milletine ve bayrağına yararlı olmaya çalışan bireyler olarak yetiştirmektir.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk İnkılap Hareketleri Düz Anlatım, Tartışma
2 Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar Düz Anlatım, Tartışma
3 Çok Partili Rejim Denemeleri Düz Anlatım, Tartışma
4 Hukuk alanında Yapılan Yenilikler Düz Anlatım, Tartışma
5 Çok Partili Rejim Denemeleri Düz Anlatım, Tartışma
6 Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar Düz Anlatım, Tartışma
7 Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Düz Anlatım, Tartışma
8 Ara sınav
9 Atatürk Dönemi Dış Politika Olayları Düz Anlatım, Tartışma
10 Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik Düz Anlatım, Tartışma
11 Atatürk İlkeleri; Milleyitçelik Düz Anlatım, Tartışma
12 Atatürk İlkeleri; Halkçılık Düz Anlatım, Tartışma
13 Atatürk İlkeleri; Halkçılık Düz Anlatım, Tartışma
14 Atatürk İlkeleri; Devletçilik, İnkılapçılık Düz Anlatım, Tartışma
15 Yıl Sonu Sınavı
16/17 Yıl Sonu Sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Azak, N.K.,Türker,M.,Koçak,M.,Özen,S., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2006 ABP Yayınevi)
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 5
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 0 0
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 38
Toplam İş Yükü / 25 (s): 1.52
Dersin AKTS Kredisi: 2