Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Türk Dili II

Dersin Kodu : BPR104

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman GÜNSELİ YELDA İLBEYLİ
Okutman GÜNSELİ YELDA İLBEYLİ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1 Yerel Yönetimlerle ilgili güncel,teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Yerel Yönetimler bölümü ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak,sorunları tanımlar,analiz eder ve çözüm geliştirebilir.
3 Alanı ile ilgili temel düzeydeki konularda bağımsız çalışabilir, sorumluluk alabilir.
4 Alanında meydana gelen güncel gelişmeler ışığında, gelişime ve değişime açıktır.
Alanında meydana gelen teorik ve pratik yenilikleri takip edebilir.
6 Temel bilgisayar işletim sistemleri ve ofis uygulamalarını kullanabilir.
7.Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilinçlidir.
8.Temel düzeyde yabancı dil bilir.
9.Takım çalışmasına uyumlu,insiyatif sahibi,yenilikçi fikirlere açıktır.
10.Türkçeyi iyi kullanır.
11.Yazılı ve sözlü iletişimi iyidir,kendini doğru şekilde ifade edebilir,empati yeteneğine sahiptir.
12.Mesleğinin gerektirdiği yasal hak ve sorumluluklarını bilir.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : BPR104 Türk Dili II
TD 102 Türk Dılı II

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Türk Dilinin işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek.duygu,düşünce bilgi gözlem ve izlenimleriyazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmak.Türk edebiyatının roman,öykü,şiir,hikaye türlerinden seçilcek nitelikli yapıtlarla öğrencilere yaratıcı ve yapıcı düşünce alışkanlığı kazandırmaktır.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması. Düz Anlatım
2 Yazım kuralları,Türkçede yabancı sözcükler ve dil kullanımında görülen yanlışlıklar. ERDOĞAN,Ergün; (s.14-16) Düz Anlatım
3 Noktalama işaretleri ve örnek alıştırmalar DOĞAN ,İsmail;(s.63-65) Düz Anlatım
4 Noktalama işaretleri ve örnek alıştırmalar DOĞAN, İsmail;(s.152-161) Düz Anlatım
5 Kompozisyon hakkında genel bilgi DOĞAN, İsmail,(s.162-173) Düz Anlatım
6 Kompozisyon yazmada yöntem,konu, plan,başlık koyma , paragraf. DOĞAN, İsmail;(s.162-173) Düz Anlatım
7 Anlatımın özellikleri ve örnek metinler. DOĞAN, İsmail;(s.174-176) Düz Anlatım
8 Anlatım biçimleri öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma, örnek metinler. DOĞAN,İsmail;(s.181-187) Düz Anlatım
9 Ara sınav (vize)
10 Düşünceyi geliştirme yolları, örnek metinler üzerinde inceleme. Ders notları Düz Anlatım
11 Düşünceyi geliştirme yolları, örnek metinler üzerinde inceleme. ERDOĞAN,Ergün; (s.234-235) Düz Anlatım
12 Yazılı anlatım türleri, edebi yazı türleri. ERDOĞAN,Ergün; (s.234-235) Düz Anlatım
13 Yazılı anlatım türleri, edebi yazı türleri. KIRMIZI,Hasan; (s.239-248) Düz Anlatım
14 Bütün yazı türleri üzerine örnek metinler. KIRMIZI,Hasan;(s.252-255) Düz Anlatım
15 Genel değerlendirme
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  1.Yazım kılavuzu,TDK yayınları,Ankara,2005
 2.Türkçe SözlükTDK yayınları,Ankara,2005
 3.ERDOĞAN,Ergün,Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri,abp yayınevi ,Trabzon,2006
 4.GÜLENSOY,Tuncer,Türkçe El Kitabı,Akçağ yayınları,Ankara,2005
 5.DOĞAN,İsmail,Türk Dili,Akademi yayınevi,Rize,2000
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 1
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 5
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü: 62
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.48
Dersin AKTS Kredisi: 2