Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Araştırma ve Deneme Metodları

Dersin Kodu : THM118

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. FARUK TOKLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : "1. Araştırma ve deneme metodlarının tanımını ve kullanılma alanlarını kavrayabilme.
2. Tohumculuk alanına yönelik araştırmaları planlayabilme ve yürütebilme.
3. Uygun araştırma yöntemlerine göre gözlemler yapabilme ve kaydedebilme.
4. Araştırmalardan elde edilen verileri düzenleyebilme ve bilgisayara kaydedebilme.
5.Araştırmalardan elde edilen verileri uygun istatistiki yöntemlerle analiz edebilme.
6. İstatistiki analizler sonucunda elde edilen sonuçları yorumlayabilme.
7. Araştırmaya yönelik hipotez testlerini kavrayabilme ve yorumlayabilme. "

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Araştırma ve deneme metodları bilim dalının kullanıldığı alanlar ile tarımsal ve tohumculuk sektörüne yönelik araştırmaların planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırlması ve elde edilen verilerin uygun istatistiki yöntemlere göre değerlendirilmesinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin tanıtımı ve işlenecek konular ve kullanılacak kaynakların tanıtılmasıve öğrencilerle tanışma. Düz Anlatım, Tartışma
2 Araştırma ve Deneme Metodlarının önemi ve amacı Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
3 Araştırmaların kurulmasında ve yürütülmesinde dikkat edilecek hususlar Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
4 Deneme desenleri Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
5 Araştırmaların analiz edilmesinde güven sınırları yöntemi Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
6 Araştırmaların analiz edilmesinde t testi yöntemi Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
7 Araştırmaların analiz edilmesinde X2 (khi kare) testi yöntemi Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
8 Araştırmaların analiz edilmesinde tesadüf parselleri testi yöntemi Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
9 Araştırmaların analiz edilmesinde tesadüf blokları testi yöntemi Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
10 Ara Sınavı Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
11 Analiz sonucunda elde edilen verilerin gruplandırılması Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
12 Konularla ilgili örnek çözümleri Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
13 Bilgisayarlı çözümleme Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
14 Bilgisayarlı çözümleme Toklu, F., Açıkgöz, N. ; Yıldız, N ve Bircan, H. Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
15 FİNAL
16/17 FİNAL * Haftalara vize ve final sınavları dahildir.


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  " Toklu, F. Basılmamış ders notu. Açıkgöz N. (1990). Tarımda Araştırma ve Deneme Metodları. Yıldız N., Bircan H. (1991). Araştırma ve Deneme Metodları "
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 5
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 2
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 52
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.08
Dersin AKTS Kredisi: 2