Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Bitki Besleme ve Gübreleme

Dersin Kodu : THM116

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. EMİN BÜLENT ERENOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Bitki besin elementlerinin alımı ve bitki içerisinde taşınımında rol oynayan mekanizmaları ve kontrol süreçlerini tanır
Organik madde, mikroorganizmlarla ilişkiler ve besin elementleri döngüsü çerçevesinde farklı özelliklere sahip topraklarda besin elementlerinin davranış şekillerini kavrar
Verim, kaliteyi artırıcı süreçlerin karşılıklı etkileri ve beslenme bozuklukları gibi konularla ilişkili bitki besin elementlerinin metabolizması ve görevleri hakkında temel bilgilerle donanır
Gübreleme, sulama, organizmalar, biyoteknoloji, ıslah vb faliyetler yardımıyla, besin elementlerinin alımının yönetimi ve iyileştirilmesinin etkin hale getirilmesi için gerekli bilgilerle donanır

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Besin elementlerinin topraktaki davranışları, bitkiye alımı ve bitki içerisinde taşınması, alınan besin elementlerinin metabolizması ve bitkideki görevleri ve besin elementi alımının yönetimi ve iyileştirilmesi konularında öğrencilere, bitkisel üretim alanında kendilerine yeterli olacak temel bilgileri vermeyi amaçlar

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Bitki beslemenin ilgi alanları, hedefleri, tarihçesi, bitki beslemeye ait temel kavramlar Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
2 Kök, hücre duvarı, apoplast Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
3 Bitki besin elementleri alımı ve radyal taşınımı Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
4 Ksilem ve floem taşınımı Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
5 Fotosentez ve asimilat üretimi Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
6 Fotosentez ve asimilat üretimi Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
7 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (N-S-P) Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
8 ARA SINAV
9 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (K-Mg-Ca-mikro elementler) Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
10 Bitki besin elementlerinin bitkideki görevleri (K-Mg-Ca-mikro elementler) Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
11 Verim kanunları ve gübre gereksinimi Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
12 Verim kanunları ve gübre gereksinimi Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
13 Organik gübreler ve uygulama yöntemleri Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
14 Mineral gübreler ve uygulama yöntemleri Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
15 Mineral gübreler ve uygulama yöntemleri Ders Notları Projeksiyon Sunumu ve Sınıf Tartışması
16/17 FİNAL SINAVI


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Burhan Kacar & A. Vahap Katkat (2010). Bitki Besleme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 5
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 3
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 60
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.4
Dersin AKTS Kredisi: 2