Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tohum ve Bitki Fizyolojisi

Dersin Kodu : THM112

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. NURHAYAT ÇULLUOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : "1) Tohumu tanımlayabilme
2) Tohumun kimyasal yapısını açıklayabilme
3) Çimleme çeşitlerini tanımlama
4) Çimlemeye etkili faktörleri açıklayabilme
5) Tohum dormansisi ve etkili olan faktörleri açıklayabilme
6) Bitki fizyolojisini ve bunları oluşturan unsurları tanımlayabilme
7) Difüzyon, osmosis, şişme olaylarını kavrayabilme
8) Bitkilerde su kaybı (transpirasyon vd.) açıklayabilme
9) Fotosentez olayını açıklayabilme

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Tohumda ve Bitkide Meydana gelen yaşamsal olayların belirti ve nedenlerini genel olarak öğrenmelerini sağlamak

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin konularının tanıtımı
2 Tohum nedir, önemi ve kimyası hakkında bilgiler Sağsöz, S., Tohumluk Bilimi Kitabı Sf: 43-45 Gösterim, Düz Anlatım
3 Tohumlarda karbonhidrat, protein, yağlar ve diğer maddelerin deyolanması Sağsöz, S., Tohumluk Bilimi Kitabı Sf: 46-58 Gösterim, Düz Anlatım
4 Tohumlarda karbonhidrat, protein, yağlar ve diğer maddelerin deyolanması Sağsöz, S., Tohumluk Bilimi Kitabı Sf: 46-58 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
5 Tohum çimlenmesi Sağsöz, S., Tohumluk Bilimi Kitabı Sf: 65-78 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
6 Çimlenmeye etkili olan faktörler ve dormansi Sağsöz, S., Tohumluk Bilimi Kitabı Sf: 79-128 Saha / Arazi Çalışması
7 Dormansi Sağsöz, S., Tohumluk Bilimi Kitabı Sf: 128-148 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
8 Vize Sınavı
9 Bitki fizyoloisine giriş Bozcuk, S., Bitki Fizyolojisi Kitabı Sf: 13-19 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
10 Diffizyon, osmosiz ve şişme olayları Bozcuk, S., Bitki Fizyolojisi Kitabı Sf: 21-45 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
11 Bitkilerde su kaybı (Transpirasyon ve diğerleri) Bozcuk, S., Bitki Fizyolojisi Kitabı Sf: 48-66 Saha / Arazi Çalışması
12 Bitki-toprak- su ilişkileri Bozcuk, S., Bitki Fizyolojisi Kitabı Sf: 67-111 Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
13 Fotosentez Bozcuk, S., Bitki Fizyolojisi Kitabı Sf: 112-176 Saha / Arazi Çalışması
14 Fotosentez Bozcuk, S., Bitki Fizyolojisi Kitabı Sf: 112-176 Saha / Arazi Çalışması
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı * Haftalara vize ve final sınavları dahildir.


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  "1- Sağsöz, S., Tohumluk BilimiAtatürk Üni.Yayınları No:677, Z.F.Yayın No:302, Servis Kitapları Serisi:54 Erzurum 1990 2- Bozcuk, S., Bitki Fizyolojisi, Hatipoğlu Yayınları:22, Yükseköğretim Dizisi:04, Ankara 2000 "
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 5
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 52
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.08
Dersin AKTS Kredisi: 2