Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Türk Dili II

Dersin Kodu : THM106

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman GÜNSELİ YELDA İLBEYLİ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1.Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini kullanabilir
2.Yazılı anlatımda düşünceleri ve duyguları düzenleyip,planlı bir metin oluşturur.
3.Sözlü anlatım türlerini bilir
4.Anlatım tekniklerini tanımlar.
5.Düşünceyi geliştirme yolllarını kavrayabilmelidir.
6.Edebi yazı türlerini kavrar,bilimsel yazı türleri ve diğer yazı türlerini yazabilir.
7.Gözlemlemek, düşünmek, okumak ve dilini iyi kullanmanın sözlü ve yazılı anlatımdaki önemini
kavrar. 8.Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olur, etkili iletişimi kullanır.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek; duygu, düşünce, bilgi, gözlem ve izlenimlerin yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmak; Türk edebiyatının roman, şiir, öykü ve hikaye türlerinden seçilecek nitelikli yapıtlarla öğrencilere yaratıcı ve yapıcı düşünce alişkanlığı kazandırmaktır.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması. Düz Anlatım
2 Yazım kuralları,Türkçede yabancı sözcükler ve dil kullanımında görülen yanlışlıklar. ERDOĞAN,Ergün; (s.14-16) Düz Anlatım
3 Noktalama işaretleri ve örnek alıştırmalar DOĞAN,İsmail;(s.152-161) Düz Anlatım
4 Noktalama işaretleri ve örnek alıştırmalar DOĞAN, İsmail;(s.152-161) Düz Anlatım
5 Kompozisyon hakkında genel bilgi DOĞAN,İsmail;(s.162-173) Düz Anlatım
6 Kompozisyon yazmada yöntem,konu, plan,başlık koyma , paragraf. DOĞAN, İsmail; (s.162-173) Düz Anlatım
7 Anlatımın özellikleri ve örnek metinler. DOĞAN, İsmail; (s.174-176) Düz Anlatım
8 Anlatım biçimleri öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma, örnek metinler. DOĞAN, İsmail;(s.181-187) Düz Anlatım
9 Ara sınav (vize)
10 Düşünceyi geliştirme yolları, örnek metinler üzerinde inceleme. Ders notları Düz Anlatım
11 Sözlü anlatım türleri,günlük ve hazırlıksız konuşma,hazırlıklı konuşma. ERDOĞAN,Ergün; (s.234-235) Düz Anlatım
12 Yazılı anlatım türleri, edebi yazı türleri. ERDOĞAN,Ergün; (s.234-235) Düz Anlatım
13 Günlük hayatta sık kullanılan yazı türleri. KIRMIZI,Hasan; (s.248-251) Düz Anlatım
14 Bütün yazı türleri üzerine örnek metinler. KIRMIZI,Hasan; (s.252-255) Düz Anlatım
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı * Haftalara vize ve final sınavları dahildir.


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 0
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 5
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 52
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.08
Dersin AKTS Kredisi: 2