Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : İngilizce II

Dersin Kodu : THM104

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman AYŞE SEDA GÜLLÜ
Okutman AYŞE SEDA GÜLLÜ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1- Yön sorar, yön tarif eder. .
2- Tercih yapar, tercih sorar.
3- Bir işlemin(işin) nasıl yapıldığını sorar, anlatır.
4- Bir ürünün, avantajı, alanı ile ilgili kıyaslamalar yapar.
5- Gelecekten bahseder, gelecekle ilgili tahminlerde bulunur.
6- İhtimallerden, tahminlerden bahseder.
7- Bir durumu(işi) edilgen yapı kullanarak ifade eder.
8- Geçmişte olmuş, ancak etkisi hala devam eden eylemleri ifade eder.
9- Bir işin amacını(işlevini) açıklar.
10- Sebep- sonuç sorar ve ifade eder.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Yabanıcı dilde yazı ve söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilmek, amaca uygun yazım tekniğini kullanarak anlaşılır şekilde yazabilmek, anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde ifade etmek.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Adverbs of location, noun clauses Living Sentence Patterns: (364-381) Anlat, Soru-Cevap
2 Prefer, would rather English Grammar: (189-191) Anlat, Soru-Cevap
3 Adverbs of manner / Adverbial Clauses of Manner Living Sentence Patterns: (281-283) Anlat, Soru-Cevap
4 Comparative / Superlative forms English Grammar: (131-161) Anlat, Soru-Cevap
5 Will / Going to The Tenses and Their Usage: (148-156) Anlat, Soru-Cevap
6 Possible / probable / modal verbs( may, might, can, could, must) With present progressive and past forms English Grammar: (162-201) Anlat, Soru-Cevap
7 Passiye voice (presen, past, future, modals) Living Sentence Patterns: (1-34) Anlat, Soru-Cevap
8 Vize Sınavı Vize Sınavı Vize Sınavı
9 Present perfect tense(affirmative, negative, interrogative forms)/ just, already, yet, still, since, for, ever, never. The Tenses and Their Usage: (181-209) Anlat, Soru-Cevap
10 Adverbial clauses of purpose ( so that, in order to, so as to, to) Living Sentence Patterns: (289-292) Anlat, Soru-Cevap
11 The same as / different from English Grammar: (162-201) Anlat, Soru-Cevap
12 Adverbial clauses of reason( because, since, as, due to, owing to, because of, on the ground of …) Living Sentence Patterns: (284-286) Anlat, Soru-Cevap
13 Adverbial clauses of result( so, therefore;, that´s why, so …that, such…, that) Living Sentence Patterns: (295-299) Anlat, Soru-Cevap
14 Relative clauses: a) Subjective case, b) Objective case Living Sentence Patterns: (315-324) Anlat, Soru-Cevap
15 c) Possesive case Living Sentence Patterns: (324-335) Anlat, Soru-Cevap
16/17 Final Sınavı * Haftalara vize ve final sınavları dahildir. Final Sınavı Final Sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  The English Grammar Through Graded Exercies: İsmail BOZTAŞ, Ziya AKSOY, Ahmet KOCAMAN Living Sentence Patterns in English: Faruk ŞENTÜRK The Tenses and Their Usage: Faruk ŞENTÜRK
Diğer Kaynaklar  English For Secretaries: Şevket Serdar TÜRET


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 2
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 4
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 52
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.08
Dersin AKTS Kredisi: 2