Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Dersin Kodu : EMG28 701

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. SELÇUK ÇOLAK

Dersin Öğrenme Kazanımları : Bilişim Sistemlerini açıklar
Bilişim sistemlerinin işletmelerdeki önemini ve uygulama alanlarını açıklar
Web progamlama dillerini kullanarak bir işletmenin amacına uygun etkileşimli ve etkin web sitesi tasarımı yapar
Bir işletmenin amacına uygun web sitesinin veri tabanı tasarımını ve web sitesi ile veri tabanı bağlantılarını yapar

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencileri teknolojik ve yönetimsel faktörler konularında yetkin hale getirmek.

Dersin İçeriği : Bu derste bilişim sistemlerinin analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili teknik ve araçların üzerinde durulacaktır.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Internet üzerinden


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri – Temel Kavramlar İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
2 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri – Temel Kavramlar İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
3 Donanım Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
4 Donanım Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
5 Yazılım Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
6 Ağ Topolojileri ve İnternet Teknolojileri İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
7 Ağ Topolojileri ve İnternet Teknolojileri İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
8 Vize sınavı Sınava yönelik çalışma Sınav
9 Web Tasarımı İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
10 Bilişim ve Elektronik Ticaret İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
11 Bilişim ve Elektronik Ticaret İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
12 Veri Tabanı Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
13 Veri Tabanı Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
14 Microsoft Access İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
15 Yapısal Sorgu Dili İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
16/17 Dönem sonu sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Modern Database Management, 8th Edition, by J. A. Hoffer, M. B. Prescott and F. R. McFadden
 Management Information Systems, Managing the Digital Firm, K C. Laudon and J. P. Laudon,
 Veritabanı Mantığı, Kerem Köseoğlu
 Power Programming with VBA/Excel, S. Chapra
 Ders slaytları ve notları
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 50
    Ödev/Proje/Diğer 0 50
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 3
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 3
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 5
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 4
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 5
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 4
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 5
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 4
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 4
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 25 25
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü: 139
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.56
Dersin AKTS Kredisi: 6