Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : İşletme Yönetimi

Dersin Kodu : EMG28 703

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. ERKUT DÜZAKIN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Temel işletmecilik kavramlarını tanımlama
İşletme amaçlarını ve performans ölçütlerini açıklama, işletmenin kuruluş yöntemlerini saptama
İşletmelerde iş ahlakının nedenlerini açıklama ve işletmelerin sosyal sorumluluklarını ifade etme
Uluslararası işletmecilik kavramlarını tanımlama
Yönetim ve örgütleme yaklaşımlarını açıklama
İnsan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkilerini açıklama
Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ifade etme

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Temel işletme ve yönetim kavramları, temel işletme fonksiyonları ve halen işletmelerde kullanılmakta olan yönetim teknik ve araçları konularında öğrencilere temel nitelikte bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği : Temel işletme ve yönetim kavramları, temel işletme fonksiyonları ve halen işletmelerde kullanılmakta olan yönetim teknik ve araçları konuları.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Online


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 İşletmenin Temelleri; İşletmelerin Amaçları ve Performans Ölçütleri İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
2 İşletme ve Çevre; İşletmenin Kuruluşu İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
3 İşletmelerde İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
4 Uluslararası İşletmecilik İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
5 Yönetim İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
6 Yönetim İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
7 Vize Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık
8 Örgütleme İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
9 İnsan Kaynakları Yönetimi İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
10 İşçi-İşveren İlişkileri İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
11 Çalışma İlişkileri İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
12 Üretim Sistemleri ve Yönetimi İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
13 Üretim Sistemleri ve Yönetimi İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
14 Üretim Sistemleri ve Yönetimi İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
15 Üretim Sistemleri ve Yönetimi İlgili kaynakların okunması Anlatım ve Tartışma
16/17 Final Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Çağdaş İşletmecilik, Louis E. Boone, David L. Kurtz 14. ed. çeviri.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 5
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 2
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 5
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 5
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 0
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 5
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 5
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 5
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 5
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü: 152
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.08
Dersin AKTS Kredisi: 6