Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tedarik Zinciri Yönetimi

Dersin Kodu : EMG28 705

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. ARZU UZUN
Dr.Öğr. ÜyesiDr. B.GÜLSÜN NAKIBOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik alanındaki (satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanır
İşletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek şekilde tedarik zincirlerini ve ilişkilerini oluşturur
Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını değerlendirir
Depolama ve dağıtım merkezi yönetimi, taşımacılık yönetimi konularında bilgi sahibi olmak, stok yönetimi, tedarik ve satınalma, performans yönetimini konularını ve işletme performansı ve tedairk zinciri performansı ile ilişlki kurar
Tedarik zinciri yönetiminde gerekli bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olur
Süreçlerdeki olası ve mevcut problemleri tanımlayabilmek ve analiz eder

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Tedarik Zinciri; üretim için gereken malzemelerin alımı, bu materyallerin ara ürün ve nihai ürüne çevrilmesi ve bu ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını sağlayan tedarik, üretim, dağıtım ve lojistik faaliyetlerinden oluşan bir ağdır. Bu derste bu kavramının öğrenciler tarafından anlaşılması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği : Bu derste tedarik zincirinin temel elemanları incelenecek ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili süreçler açıklanacaktır.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Internet üzerinden


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ve tarihsel gelişimi İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
2 Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ve tarihsel gelişimi İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
3 Satınalma süreçleri İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
4 Satınalma ve elektronik satınalma, Tedarikçi ilişkilerine giriş İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
5 Tedarikçi ilişkileri, Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
6 Tedarikçi ilişkileri, Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
7 Operasyonların planlanması İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
8 Vize sınavı Sınava yönelik çalışma Sınav
9 Tedarik zincirinde tesis yeri seçimi İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
10 Tedarik zincirinde tesis yeri seçimi İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
11 Lojistik, Dış kaynak kullanımı İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
12 Depo yönetimi İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
13 Nakliye ve taşıma İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
14 Paketleme, Incoterms İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
15 Tedarik zincirinde performans ölçümü İlgili bölümlerin ders öncesi okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
16/17 Dönem sonu sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Supply Chain Logistics Management (D.J. Bowersox; D.J. Closs; M.B. Cooper)
 Principles of Supply Chain Management (J.D. Wisner; G.K. Leong; K.Tan)
 Logistics Management and Strategy (A. Harrison; R. van Hoek)
 Supply Chain Management (J.T. Mentzer)
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 3
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 4
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 5
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 3
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 5
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 3
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 5
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 4
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 4
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 30 30
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 40 40
Toplam İş Yükü: 140
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.6
Dersin AKTS Kredisi: 6