Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Üretim Planlama ve Kontrol

Dersin Kodu : EMG28 707

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. ARZU UZUN
Doç.Dr. SELÇUK ÇOLAK
Dr.Öğr. ÜyesiDr. B.GÜLSÜN NAKIBOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Üretim süreçlerini, alt evreleri ile birlikte analiz eder
Malzeme akışı, üretim değişkenleri gibi faktörleri dikkate alarak ekonomik bir imalat tasarımı oluşturur
Üretim sistemleri, üretim faktörleri, üretim yöntemleri konularında bilgi sahibi olur
Talep tahmini, envanter yönetimi, üretim planlama konularına ait prensip ve yöntemleri öğrenir
Proje yönetimi ve alt süreçleri hakkında bilgi sahibi olur

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bir üretim sistemini etkin, verimli, rekabetedebilir ve işlevsel kılmak amacıyla verilmesi gereken operasyonel ve taktiksel kararları destekleyen bilimsel yaklaşımı ve ilgili yöntemleri aktarmaktır.

Dersin İçeriği : Üretim Planlamasının Tanımı, Önemi ve Temel ilkeleri, Satış Tahminleri ve Zaman Seri Analizi, Ana Üretim Planı Toplu Üretim Planlama ve Yöntemleri, Üretim Kontrol Sisteminin Yapısı konularını içerir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Internet üzerinden


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Talep Tahmini İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
2 Talep Tahmini İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
3 Envanter Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
4 Envanter Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
5 Toplu Üretim Planlaması İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
6 Toplu Üretim Planlaması İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
7 Üretim Çizelgeleme İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
8 Vize sınavı Sınava yönelik çalışma Sınav
9 Kaynak Planlama İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
10 Kaynak Planlama İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
11 Kaynak Planlama İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
12 Malzeme İhtiyaç Planlaması İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
13 Malzeme İhtiyaç Planlaması İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
14 Proje Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
15 Proje Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
16/17 Dönem Sonu Sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Üretim Yönetimi Süreçleri ve Tedarik Zincirleri, L.J. Krajewski, L.P.Ritzman, M.K.Malhotra, Nobel YAyınları, 2013
 OPERATIONS MANAGEMENT J.Heizer, B.Render,9th edition,Prentice Hall,2009
 Ders notları
 OPERATIONS MANAGEMENT W.J. Stevenson, tenth edition,McGraw-Hill Irwin Pub.,New York,2009
 OPERATIONS MANAGEMENT for Competitive Advantage R.Chase, R.Jacobs,N.Aquliano,10th edition, McGraw-Hill Irwin Pub.,New York,2010
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 5
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 4
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 3
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 5
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 3
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 4
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 5
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 5
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 32 32
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 36 36
Toplam İş Yükü: 138
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.52
Dersin AKTS Kredisi: 6