Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : İstatistiksel Veri Analizi

Dersin Kodu : EMG28 709

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. MERTDEMİRCİOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : İstatistik paket programı kullanarak veri analizi yapmak Verilerin paket programa girişini ve düzenlemesini öğrenmek Tanımlayıcı istatistikler, frekans tabloları ile ilgili analizleri yapmak Tek yönlü varyans analizi, regresyon ve korelasyon analizi yapmayı öğrenmek

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Günlük iş yaşamında kullanılan istatistiksel verilerin kolayca analiz edilmesi ve öğrenilen istatistiksel çözüm yöntemlerinin bilgisayar uygulamalarını iş yaşamında kullanabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Veri analizine yönelik istatistiki uygulamalar üzerine odaklanılan derste verilerin nasıl düzenlendiği, işlendiği ve çözümlendiği üzerine bilgiler verilmektedir. Ayrıca bir istatistik programı yardımıyla da uygulama yapılmaktadır.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Online


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Temel İstatistiki Bilgiler: ortalama, medyan,... İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
2 Temel İstatistiki Bilgiler Devamı İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
3 Grafik ve Tablo Oluşturma ve Çeşitleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
4 Örneklem, Veri Tipleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
5 Veri Tipleri Devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
6 Olasılık Dağılımları (normal, binom, poisson) İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
7 Olasılık Dağılımları devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık
9 Hipotez Testleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
10 Hipotez Testleri Devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
11 Nedensel Tahmin Metotları İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
12 Regresyon Analizi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
13 Çoklu Regresyon Analizi-Korelasyon Analizi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
14 Karar Teorisi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
15 Simulasyon İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Bowerman B.L. & O’Connel R.T. Forecasting and Time Series: Applied Approach, Duxbury
 İşletme Yöneticileri için Excel ile Sayısal Karar Verme Teknikleri, Erkut DÜZAKIN,ADANA.
 Olasılık ve İstatistik, Fikri AKDENİZ,ADANA.
 Management Science, Render and Stair, USA
 Operations Research, Winston, USA
 Statistics For Business and Economics, Paul Newbold, Prentice-Hall
Diğer Kaynaklar  Business Statistics in Practice, Bowerman B.L., O’Connel R.T. & Hand M.L., McGraw Hill


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 5
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 5
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 3
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 3
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 5
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 5
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 3
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 3
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 5
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 30 30
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü: 144
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.76
Dersin AKTS Kredisi: 6