Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I

Dersin Kodu : AIIT101

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman MEVHİBE SAVAŞ ŞAHBAZ
Okutman PINAR ÇAM
Okutman HİDAYET ESKİSÜRMELİ
Okutman SİBEL KEKEÇ
Okutman HAMDİYEALGAN
Okutman YUSUF ERCAN
Okutman SADIK CAN
Okutman İSMAİL ÜLGER
Okutman SAİT DİNÇ
Okutman AYDIN CAN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Türkiye’nin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşacaklar yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar.
Türkiye’de demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar.
Günümüz Türkiye’sinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar
Geçmişi ve bugünü karşılaştırma yeteneğine sahip olacaklar.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Temelde Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi´nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Dersin İçeriği : İnkilap kavramı Türk İnkılabına yol açan etkenler ve Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebepleri Osmanlı İmparatorluğunu kurtarma çabaları Fikir Akımları I. Dünya Savaşı Mustafa Kemalin Anadoluya geçişi ve Kongreler Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı Kurtuluş Savaşı Dış politika Mudanya Ateşkesi Lozan Konferansı

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk İnkılâbının Niteliği ve Önemi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Türk İnkılâbını Hazırlayan nedenlere Toplu Bakış Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Yol Açan Önemli Siyasi ve Askeri Gelişmeler Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Osmanlı Devletinin Parçalanması Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
5 İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal’in Tutumu Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Mustafa Kemal’in Milli Mücadelenin Önderi Haline Gelmesi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kongreler Yolu ile Milli Teşkilatlanma Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
8 Ara Sınavlar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Çoktan seçmeli test
9 Kuvay-ı Milliye ve Misak-ı Milli Kararları Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
10 TBMM’nin Açılması ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu, Doğu Cephesi ve Ermeni sorunu Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordunun Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi - Milli Mücadelede Cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
16/17 Final Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Çoktan seçmeli test


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Y.Ö.K.(Komisyon ), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I / 1 , Ankara, 1989
 ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk(Söylev), İstanbul, 1980
 ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk(Söylev), İstanbul, 1980
 Atatürk´ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara 1991
 Yalçın ,Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 2002
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü: 59
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.36
Dersin AKTS Kredisi: 2