Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II

Dersin Kodu : AIIT102

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman YUSUF ERCAN
Okutman SİBEL KEKEÇ
Okutman HİDAYET ESKİSÜRMELİ
Okutman HAMDİYEALGAN
Okutman PINAR ÇAM
Okutman SADIK CAN
Okutman İSMAİL ÜLGER
Okutman MEVHİBE SAVAŞ ŞAHBAZ
Okutman SAİT DİNÇ
Okutman AYDIN CAN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Türkiye’nin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşacaklar yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar.
Türkiye’de demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar
Günümüz Türkiye’sinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar
Geçmişi ve bugünü karşılaştırma yeteneğine sahip olacaklar

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Temelde Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi´nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

Dersin İçeriği : Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları Atatürk dönemi Türk Dış Polikası İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiyenin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk inkılabının stratejisi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Siyasal alanda inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Çok partili hayata geçiş denemeleri Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Hukuk alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Eğitim ve kültür alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Ekonomik alanda inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Sosyal ve sağlık alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
8 Arasınav Çoktan seçmeli test
9 Atatürk dönemi Türk dış politikası I (1923 1930 ) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Atatürk dönemi Türk dış politikası II Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Atatürk ilkeleri I cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Atatürk ilkeleri II Laiklik, devletçilik, İnkılapçılık Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Atatürk Sonrası Türkiye’nin İç ve Dış Politikası (1938-1960) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Atatürk Sonrası Türkiye’nin İç ve Dış Politikası (1960-2000) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Türkiye’nin Jeopolitik durumu Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
16/17 Final Çoktan seçmeli test


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Y.Ö.K.(Komisyon ), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I /2- I1 , Ankara, 1989-1986
 ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk(Söylev), İstanbul, 1980
 Atatürk´ün Söylev ve Demeçleri I-II, III., Ankara, 1989
 Atatürk´ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara 1991
 Yalçın ,Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara 2002
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü: 59
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.36
Dersin AKTS Kredisi: 2