Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Türk Dili I

Dersin Kodu : TD 101

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman AYŞE BAŞÇETİNÇELİK
Okutman HATİCE NEŞE APAYDIN
Okutman MUSTAFA YILMAZ
Okutman IŞIL ÇOKUĞURLUEL
Okutman GÖKHAN AKINBİNGÖL
Okutman CENGİZ VELİ KURMUŞ
Okutman SEVGİ SAYALI
Prof.Dr. ERMAN ARTUN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Dilin birey ve toplum için önemini kavrar.
Dilin toplum için önemini kavrar.
Kültürün temel unsurlarını bilerek dille olan ilişkisini açıklar.
Ana dili, ortak dil, konuşma dili, yazı dili, edebi dil, lehçe ve ağız gibi kavramları doğru kullanır.
Dil mantığını, dünyadaki dillerin oluşum evresini açıklar.
Türkçenin bu diller arasındaki yerini açıklar.
Türkçenin tarihi gelişimini açıklar.
Dil Devrimi´nin Türkçenin tarihi gelişiminde nasıl bir işleve sahip olduğunu anlatır.
Türkçenin ses yapısını ve bu yapının gerektirdiği ses olaylarını yazılı ve sözlü olarak doğru kullanır.
Yazım kurallarına uyar.
Yazışma kurallarını bilir ve örnekler sunar.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavratarak dilin önemini aşılamak, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kuralları kavratmak.

Dersin İçeriği : Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Dil ile kültür ilişkisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Dilin Türleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Türkiye Türkçesi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Ses Bilgisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
8 Ara sınav Örnek sorular için sınavdan 1 hafta önce fotokopi dağıtılacak Yazılı
9 Ses Olayları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Ses Olayları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Yazım Kuralları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Yazım Kuralları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Noktalama İşaretleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Yazışmalar Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri Her öğrenci en az iki türde yazışma örneği hazırlayacak. Yazılı
16/17 Yarıyıl sonu sınavı Yarıyıl sonu sınavı Yazılı, Çoktan Seçmeli Soru


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım , Yazar: Nurettin Demir, Emine Yılmaz
 Türk Dili Dil ve Anlatım, Yazar: Atilla Özkırımlı
 Türkçenin Gücü, Yazar: Doğan Aksan
 Türkçe “OFF”, Yazar: Feyza Hepçilingirler
 İki Dirhem Bir Çekirdek, Yazar: İskender Pala
Diğer Kaynaklar  Üniversiteler için Türk Dili, Yazar: Muharrem Ergin
 Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili-1, Yazar: Yusuf Çotuksöken


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 57
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.28
Dersin AKTS Kredisi: 2