Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Türk Dili II

Dersin Kodu : TD 102

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman AYŞE BAŞÇETİNÇELİK
Okutman HATİCE NEŞE APAYDIN
Okutman MUSTAFA YILMAZ
Okutman IŞIL ÇOKUĞURLUEL
Okutman GÖKHAN AKINBİNGÖL
Okutman CENGİZ VELİ KURMUŞ
Okutman SEVGİ SAYALI
Prof.Dr. ERMAN ARTUN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Türkçedeki sözcüklerin yapı özelliklerini, ek-kök-gövde kavramlarını açıklar.
Yapım ve çekim eklerinin işlevlerini kavrar, örnekler verir.
Cümlenin öğelerini kavrar, cümlede görevli sözcükler arasındaki anlamsal ve yapısal ilişkiyi açıklar.
Cümle türlerini bilir, aralarındaki farkları açıklar.
Sözlü ve yazılı anlatımda sık karşılaşılan anlatım bozukluklarını görür, gerekli düzeltmeleri yapar.
Kompozisyon kavramını açıklar ve kompozisyon kurallarına uygun yazar ve konuşur.
Anlatım türlerini bilir, örnek anlatımlar üzerinde bunları tespit eder ve örnekler sunar.
Anlatım türleri ve teknikleriyle ilgili ayrıntıların farkına varır, örnekleri teorik bilgilerle açıklar.
Düşünce yazıları hakkında bilgi verir, örnek düşünce yazıları kaleme alır.
Sözlü anlatım türlerini bilir ve aralarındaki farkları tespit eder. Örnek konuşmalar hazırlar.
Duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, Türkçenin yapısal va anlamsal özelliklerini tespit ettirmek, sözlü ve yazılı anlatım türlerini tespit ettirmek ve kullandırmak.

Dersin İçeriği : Yapı Bilgisi, Cümle bilgisi, Yazılı ve sözlü anlatım türleri, anlatım bozuklukları.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türkçenin Yapı Özellikleri: Çekim Ekleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
2 Türkçenin Yapı Özellikleri: Yapım Ekleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
3 Türkçede Cümle Kuruluşu ve Cümlede Görevli Öğeler Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
4 Cümle Türleri ve Özellikleri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
5 Anlatım Bozuklukları: Yapısal Bozukluklar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
6 Anlatım Bozuklukları: Anlamsal Bozukluklar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
7 Kompozisyon Bilgileri Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
8 Ara Sınav Örnek sorular için sınavdan 1 hafta önce fotokopi dağıtılacak Yazılı, çoktan seçmeli sorular
9 Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
10 Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
11 Düşünce Yazıları: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
12 Düşünce Yazıları: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
13 Sözlü Anlatım Türleri: Teorik Bilgi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
14 Sözlü Anlatım Türleri: Uygulamalar Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
15 Türk ve Dünya Edebiyatından Seçilen Örnek Metinlerin Değerlendirilmesi Basılı, görsel kaynaklardan ve internetten faydalanılacak. Düz anlatım, soru-cevap, tartışma
16/17 Yarıyıl Sonu Sınavı Örnek sorular için sınavdan 1 hafta önce fotokopi dağıtılacak Yazılı, çoktan seçmeli sorular


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım , Yazar: Nurettin Demir, Emine Yılmaz
Diğer Kaynaklar  Üniversiteler için Türk Dili, Yazar: Muharrem Ergin
 Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili-1, Yazar: Yusuf Çotuksöken
 Türk Dili Dil ve Anlatım, Yazar: Atilla Özkırımlı
 Türkçenin Gücü, Yazar: Doğan Aksan
 Türkçe “OFF”, Yazar: Feyza Hepçilingirler
 İki Dirhem Bir Çekirdek, Yazar: İskender Pala


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 57
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.28
Dersin AKTS Kredisi: 2