Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Uzmanlık Alan Dersi

Dersin Kodu : YLMT-203

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. NAİME EKİCİ
Prof.Dr. HAYRULLAH AYIK
Prof.Dr. GONCA AYIK
Doç.Dr. AHMET TEMİZYÜREK
Doç.Dr. ZERRİN GÜL ESMERLİGİL
Doç.Dr. ALİ ARSLAN ÖZKURT
Dr.Öğr. ÜyesiDr. ELA AYDIN
Dr.Öğr. ÜyesiDr. ZEYNEP YAPTI ÖZKURT
Dr.Öğr. ÜyesiDr. DİLEK KAHYALAR
Dr.Öğr. ÜyesiDr. NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ
Dr.Öğr. ÜyesiDr. ŞEHMUS FINDIK
Prof.Dr. DOĞAN DÖNMEZ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Bilimsel çalışma yapmanın temel prensiblerini kavratmak
Tez konusuyla ilgili bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenir ve ulaştığı bilgileri yorumlama becerisi kazanır.
Tez çalışmasını akademik kurallara uygun olarak yazabilme ve bir topluluk karşısında sunabilme becerisi kazanır.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Uzman olmanın gerektirdiği bilgi birikimini sağlamak, araştırma teknikleri ve sonuçlarının bilimsel tekniklere ugun olarak sunma becerilerini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği : Uzmanlık alanı ile ilgili makale ve kitapların incelenmesi

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Matematik Bölümü Seminer salonu


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
2 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
3 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
4 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
5 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
6 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
7 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
8 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
9 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
10 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Düz anlatım ve tartışma
11 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
12 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
13 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Düz anlatım ve tartışma
14 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
15 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Anlatım, tartışma ve uygulama
16/17 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme Tez konusundaki kitap ve makaleleri okumak ve tez probleminin çözümünde ilerleme kaydetmek Düz anlatım ve tartışma


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Çalışma alanı ile ilgili Kitap, makale ve diğer bilimsel dokümanlar.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Matematiğin farklı ana bilim dallarında araştırma yapabilmeye olanak sağlayacak lisans yeterlilikleri üzerinde bilgiler edinir. 5
2 Alanı ile ilgili konuları teorik temelleri ile birlikte derinlemesine öğrenir. 5
3 Alanında öğrendiği bilgileri matematik problemlerini çözmede kullanır 5
4 Matematiğin farklı ana bilim dallarındaki temel teoremleri ispat eder. 5
5 Matematik alanında karşılaştığı problemler için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkiyi en sade ve anlaşılır biçimde ifade eder. 5
6 Alanı ile ilgili gerekli teknik donanımları kullanır. 5
7 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yapar ve yürütür. 5
8 Meslekdaşları ile birlikte ortak çalışma ve araştırma yaparken gerektiğinde sorumluluk alır. 5
9 Alanı ile ilgili bilgileri sorgular, analiz eder ve gerektiğinde farklı alanlara uygular. 5
10 Alanı ile ilgili kaynakları takip edebilecek ve paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri geliştirmede gerekli dil ve teknolojileri kullanır. Edindiği uzmanlık bilgilerini gerektiğinde sistemli bir şekilde paydaşlarına aktarır. 5
12 Alanındaki problemleri çözmede, yorumlamada ve duyurmada bilimselliğin gerektirdiği etik değerleri öğrenir ve uygular. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 5 80
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü: 144
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.76
Dersin AKTS Kredisi: 6