Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tez Çalışması

Dersin Kodu : YLMTT-301

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 24

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. NAİME EKİCİ
Prof.Dr. HAYRULLAH AYIK
Prof.Dr. GONCA AYIK
Doç.Dr. AHMET TEMİZYÜREK
Doç.Dr. ZERRİN GÜL ESMERLİGİL
Doç.Dr. ALİ ARSLAN ÖZKURT
Dr.Öğr. ÜyesiDr. ELA AYDIN
Dr.Öğr. ÜyesiDr. ZEYNEP YAPTI ÖZKURT
Dr.Öğr. ÜyesiDr. DİLEK KAHYALAR
Dr.Öğr. ÜyesiDr. NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ
Dr.Öğr. ÜyesiDr. ŞEHMUS FINDIK
Prof.Dr. DOĞAN DÖNMEZ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Bilimsel çalışma yapmanın temel ilkelerini kavratmak
Tez çalışması ile ilgili problemleri çözme ve çalışma alanındaki bilimsel çalışmaları takip etme becerisi kazandırmak.
Bir bilimsel çalışmayı bilimsel ilkelere bağlı olarak sistemli bir şekilde düzenleme ve sunma özgüveni kazandırmaktır.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Uzmanlık alanında danışmanı ile beraber bilimsel çalışma yapmanın temel prensiplerini öğretmek, problem çözme ve sonuçlarını değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği : Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Matematik Bölümü seminer salonu


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Yüksek Lisans tez konusunun belirlenmesi Yüksek Lisans tez konusunun belirlenmesi Düz anlatım, inceleme ve tartışma
2 Yüksek Lisans tez önerisinin hazırlanması Yüksek Lisans tez önerisinin hazırlanması Düz anlatım, inceleme ve tartışma
3 Yüksek Lisans tezi ile ilgili materyallerin toplanması Yüksek Lisans tezi ile ilgili materyallerin toplanması Düz anlatım, inceleme ve tartışma
4 Yüksek Lisans tezi ile ilgili materyallerin toplanması Yüksek Lisans tezi ile ilgili materyallerin toplanması Düz anlatım, inceleme ve tartışma
5 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
6 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
7 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
8 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
9 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
10 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
11 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
12 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
13 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
14 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
15 Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışmalar Yüksek Lisans tezi ile ilgili çalışma ve problem çözme Düz anlatım, inceleme ve tartışma
16/17 Çalışmada elde edilen sonuçların belirlenmesi Çalışmada elde edilen sonuçların belirlenmesi Tartışma


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar
Diğer Kaynaklar  Yüksek Lisans tezi ile ilgili , Kitap makale ve diğer bilimsel kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Matematiğin farklı ana bilim dallarında araştırma yapabilmeye olanak sağlayacak lisans yeterlilikleri üzerinde bilgiler edinir. 5
2 Alanı ile ilgili konuları teorik temelleri ile birlikte derinlemesine öğrenir. 5
3 Alanında öğrendiği bilgileri matematik problemlerini çözmede kullanır 4
4 Matematiğin farklı ana bilim dallarındaki temel teoremleri ispat eder. 5
5 Matematik alanında karşılaştığı problemler için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkiyi en sade ve anlaşılır biçimde ifade eder. 5
6 Alanı ile ilgili gerekli teknik donanımları kullanır. 5
7 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yapar ve yürütür. 5
8 Meslekdaşları ile birlikte ortak çalışma ve araştırma yaparken gerektiğinde sorumluluk alır. 5
9 Alanı ile ilgili bilgileri sorgular, analiz eder ve gerektiğinde farklı alanlara uygular. 5
10 Alanı ile ilgili kaynakları takip edebilecek ve paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri geliştirmede gerekli dil ve teknolojileri kullanır. Edindiği uzmanlık bilgilerini gerektiğinde sistemli bir şekilde paydaşlarına aktarır. 5
12 Alanındaki problemleri çözmede, yorumlamada ve duyurmada bilimselliğin gerektirdiği etik değerleri öğrenir ve uygular. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 18 288
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 20 320
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü: 608
Toplam İş Yükü / 25 (s): 24.32
Dersin AKTS Kredisi: 24