Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Temel İşletmecilik

Dersin Kodu : EMG57 720

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. AZMİ YALÇIN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Temel işletmecilik ve ekonomi kavramlarını tanımlar
İşletme türlerini açıklar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder ve işletmelerin kuruluş yöntemlerini saptar
İşletmelerde iş ahlakının nedenlerini açıklar ve işletmelerin sosyal sorumluluklarını ifade eder
Uluslararası işletmecilik kavramlarını tanımlar
İnsan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkilerini açıklar
Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ifade eder
Pazarlama yönetimine ilişkin temel kavramları ifade eder
Muhasebe kavramını ve temel muhasebe denklemini açıklar
Finansal yönetim kavramlarını açıklama, ve temel finansal analizleri kullanır

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve işletme fonksiyonlarının öğrenimi için bir altyapı oluşturmaktır.

Dersin İçeriği : Temel İşletmecilik ve Ekonomi Kavramları, İşletme Türleri ve İşletmenin Kuruluşu, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim, örgütleme, İnsan kaynakları yönetimi, İşçi-İşveren Çalışma İlişkileri, Üretim ve Üretim Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar, Üretim Yönetimi

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Çağdaş İşletme Ortamı Boone & Kurtz (p. 1-142) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
2 Çağdaş İşletme Ortamı Boone & Kurtz (p. 1-142) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
3 Çağdaş İşletme Ortamı Boone & Kurtz (p. 1-142) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
4 Küresel Ortamda Şirketler Nasıl Faaliyete Başlar ve Ayakta Kalır Boone & Kurtz (p. 143-214) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
5 Küresel Ortamda Şirketler Nasıl Faaliyete Başlar ve Ayakta Kalır Boone & Kurtz (p. 143-214) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
6 Yöneticiler - Çağdaş İşletmecilikte Anahtar Bileşenler Boone & Kurtz (p. 215-348) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
7 Yöneticiler - Çağdaş İşletmecilikte Anahtar Bileşenler Boone & Kurtz (p. 215-348) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
8 Vize sınavları Sınava çalışılması Test sınavı
9 Yöneticiler - Çağdaş İşletmecilikte Anahtar Bileşenler Boone & Kurtz (p. 215-348) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
10 Temel Pazarlama İlkeleri Boone & Kurtz (p. 349-464) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
11 Temel Pazarlama İlkeleri Boone & Kurtz (p. 349-464) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
12 Teknoloji, Bilgi ve Muhasebe Araçlarını Kullanma Boone & Kurtz (p. 465-496) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
13 Finansal Uygulamalar Boone & Kurtz (p. 497-596) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
14 Finansal Uygulamalar Boone & Kurtz (p. 497-596) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
15 Genel Değerlendirme Konuların çalışılması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
16/17 Final Sınavları Sınava çalışılması Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Boone & Kurtz, Çağdaş İşletme, Çeviri Editörü: Azmi Yalçın, Nobel Yayın, 2013
Diğer Kaynaklar  Özgen, H. ve Yalçın, A. 2009" Temel İşletmecilik Bilgisi (4.Baskı)", Nobel Kitabevi, Ankara


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 4
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 4
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 5
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 4
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 5
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 4
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 2
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 3
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 4
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 4
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü: 147
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.88
Dersin AKTS Kredisi: 6