Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Örgütsel İletişim ve Toplum

Dersin Kodu : EMG57 714

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. ÜNAL AY

Dersin Öğrenme Kazanımları : İletişim fonksiyonu ve organizasyonlar içerisindeki yerini ve rolünü açıklar
İş yazışmaları ve sunumları için gereken etkin iletişim tekniklerini kavrayabilir
İletişim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Günümüzde kullanılan iletişim tanımlarını ortaya koyarak örgütsel iletişimin ne anlama geldiğini belirlemek ve bir bilim dalı olarak temelleri, içeriği ve organizasyonlardaki yerinin anlaşılmasını sağlamak

Dersin İçeriği : Bu derste iletişim kavramından yola çıkılarak iletişim modelleri, organizasyonlarda iletişim konuları ile etkin sunuş ve aktif dinleme konularına değinilecektir

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 İşletme ve diğer örgütlerde etkili iletişimin unsurları Excellence in Business Communication (p.2-38) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
2 Kültürel farklılar ve iletişim Excellence in Business Communication (p.39-58) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
3 Yazılı mesajların planlanması Excellence in Business Communication (p.76-93) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
4 Yazılı mesajların oluşturulması Excellence in Business Communication (p. 94-115) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
5 Yazılı mesajların düzeltilmesi yöntemleri Excellence in Business Communication (p. 116-145) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
6 Doğrudan talepleri ve iyi-haber mesajlarını yazma Excellence in Business Communication (p. 146-169) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
7 İkna edici ve iyi-haber mesajlarını yazma Excellence in Business Communication (p. 170-201) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
8 Vize sınavları Sınava çalışılması Test sınavı
9 Kısa raporların yazılması Excellence in Business Communication (p. 232-263) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
10 Uzun raporların planlanması Excellence in Business Communication (p. 264-293) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
11 Uzun raporların hazırlanması Excellence in Business Communication (p. 294-318) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
12 Özgeçmiş ve iş başvuru mektupları Excellence in Business Communication (p. 370-399) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
13 İş görüşmeleri Excellence in Business Communication (p. 400-425) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
14 Dinleme süreci ve sözel sunuşlar Excellence in Business Communication (p. 426-464) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
15 Genel değerlendirme Konuların çalışılması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
16/17 Final sınavları Sınava çalışılması Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  John V. Thill and Courtland L. Bovee. (1996). Excellence in Business Communication, (Third Edt.) New York: McGraw Hill Book Company.
 Chaney L. H., Martin J. S., (2004), Intercultural Business Communication, 3rd edition, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar  Tutar, H. (2003), "Örgütsel İletişim" Ankara, Seçkin Yayıncılık


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 5
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 5
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 2
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 4
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 3
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 4
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 4
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 5
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 3
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 2
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 4
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü: 152
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.08
Dersin AKTS Kredisi: 6