Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Girişimcilik

Dersin Kodu : EMG57 711

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. BAHATTİN KARADEMİR

Dersin Öğrenme Kazanımları : İyi bir girişimci profilinin ve girişimcinin işletmeler için oynadığı rolünü kavrar
Kobi’lerin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünün kavrar ve analiz eder
Girişimcilik ve KOBİ yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir,değerlendirebilir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Günümüzde kullanılan temel girişimcilik tanımlarını ortaya koyarak girişimciliğin ne anlama geldiğini belirlemek ve girişimciler için fırsatları ortaya koyabilmek

Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında küçük işletmelerin doğası, başarı ve başarısızlık, başarılı girişimcilik, bir iş planı geliştirmek, franchising, sermaye kaynakları, yer seçiminin belirlenmesi, örgütsel biçimin seçilmesi, planlama ve organizasyon, yönlendirme, performansın izlenmesi, pazarın anlaşılması, fiyatlama, reklam ve satış, küçük işletmelere devlet desteği konuları ele alınacaktır. Türkiye’den bazı aile işletmeleri örnekleri incelenecektir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Girişimcinin ve girişimciliğin tanımı Kattleen Allen, (p. 9-32) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
2 İş fırsatlarının belirlenmesi ve test edilmesi Kattleen Allen, (p. 33-44) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
3 Sektörlerin taranması Kattleen Allen, (p. 45-56) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
4 Tüketici tercihlerinin belirlenmesi Kattleen Allen, (p. 59-72) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
5 Ürün ve hizmet tasarımı Kattleen Allen, (p. 73-86) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
6 Ürün ve hizmet koruması Kattleen Allen, (p. 87-102) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
7 Ürün ve hizmet dağıtımı Kattleen Allen, (p. 121-130) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
8 Vize sınavları Sınava çalışma Test sınavı
9 Başlangıç ekibinin oluşturulması Kattleen Allen, (p. 131-148) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
10 Finansal ihtiyaçların belirlenmesi Kattleen Allen, (p. 149-168) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
11 İş planının hazırlanması Kattleen Allen, (p. 171-186) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
12 Büyümenin planlanması ve organizasyonu Kattleen Allen, (p. 235-268) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
13 Türkiye´de girişimcilik ve Kobiler: Örnek Olaylar Örnek olaylar dersin öğretim üyesi tarafından verilecektir. Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
14 Türkiye´de girişimcilik ve Kobiler: Örnek Olaylar Örnek olaylar dersin öğretim üyesi tarafından verilecektir. Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
15 Proje değerlendirmeleri Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
16/17 Final Sınavları Sınava çalışma Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Şensoy, Ü. (2008), "Girişimcinin El Kitabı" İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 Kattleen Allen, Ph.D. (2001). Entrepreneurship for Dummies, New York: Wiley Publishing, Inc.
Diğer Kaynaklar  Scarborough N. M., Zimmerer T. W., “Effective Small Business Management: An Entrepreneurial Approach”, 7th Edition (2002)


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 4
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 4
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 4
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 4
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 3
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 3
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 2
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 2
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 2
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 5
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 151
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.04
Dersin AKTS Kredisi: 6