Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Dönem Projesi

Dersin Kodu : EMGP 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. HÜSEYİN ÖZGEN
Prof.Dr. ÜNAL AY
Prof.Dr. AZMİ YALÇIN
Doç.Dr. ALİ DANIŞMAN
Doç.Dr. MEHMET TURAN
Doç.Dr. KEMAL CAN KILIÇ
Dr.Öğr. ÜyesiDr. BAHATTİN KARADEMİR

Dersin Öğrenme Kazanımları : Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilir, geliştirebilme ve bunları kullanabilir.
Bilgiye gereksinim duyar ve aradığı bilgiye ulaşabilir
Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir
Proje konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisine sahiptir.
Proje konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözebilir
Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
2 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
3 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
4 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
5 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
6 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
7 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
8 Ön değerlendirme Danışman tarafından ön değerlendirme Anlatım, tartışma,ön değerlendirme
9 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
10 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
11 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
12 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
13 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
14 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
15 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
16/17 Belirlenen çalışmanın sunumu Çalışmanın sunumu ve danışman tarafından değerlendirilmesi yazılı ve sözlü sunum, tartışma, değerlendirme


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
Diğer Kaynaklar  American Psychological Association-APA (2001). Publication manual (5th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0
    Ödev/Proje/Diğer 1 100
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 5
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 5
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 5
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 5
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 5
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 5
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 5
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 5
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 5
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 5
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 3
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 20 20
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü: 160
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.4
Dersin AKTS Kredisi: 6