Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Dönem Projesi

Dersin Kodu : EMG28 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. SELÇUK ÇOLAK
Doç.Dr. ARZU UZUN
Dr.Öğr. ÜyesiDr. B.GÜLSÜN NAKIBOĞLU
Prof.Dr. ERKUT DÜZAKIN
Dr.Öğr. ÜyesiDr. MERTDEMİRCİOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir, geliştirir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır
Aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır
Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir
Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Öğretim üyesinin ofisi


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Proje hazırlama sürecinin incelenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi danışman ile görüşme-tartışma
2 Proje ana konusunun belirlenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi danışman ile görüşme-tartışma
3 Kaynak taraması Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
4 Proje konusunun netleştirilmesi Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
5 Kaynak taraması Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
6 İçerik oluşturma Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
7 ön yazıma başlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
8 ara değerlendirme Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
9 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
10 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
11 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
12 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
13 ilk okuma ve değerlendirme Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
14 Eksiklikleri tamamlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
15 Son kontrol Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
16/17 Proje sunumu ve teslimi Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0
    Ödev/Proje/Diğer 0 100
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 4
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 4
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 3
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 3
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 3
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 4
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 3
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 0 0 0
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü: 160
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.4
Dersin AKTS Kredisi: 6