Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları

Dersin Kodu : EMG32 712

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. VEYİS NACİ TANIŞ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Maliyet muhasebesinin anlamını, muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar
Hasılat, gelir, kar gibi kavramlar ile birlikte harcama, gider, zarar, maliyet kavramlarını tanımlar ve aralarındaki farkı bilir ve örnekler ile açıkça ortaya koyar
Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır, hangi maliyetlerin hangi sınıfların içinde nerede yer alacağını belirler, bu sınıflandırmaların amacını ve önemini açıklar
Maliyet muhasebesinin ürettiği bilgilere göre satışların maliyeti ve gelir tablosunu düzenleyebilir
Maliyet muhasebesi sistemini etkileyen faktörleri tanımlar, maliyet sisteminin muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar
Maliyet analizi yapabilir
Mamullerin birim maliyetini saptar
Yönetiminde maliyet muhasebesi tekniklerini kullanır

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Maliyet muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği : İlk madde ve malzeme maliyetleri genel üretim maliyetleri ve türleri sipariş maliyet sistemi safha maliyet sistemi.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : 2. Blok


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Temel bilgiler ve kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
2 Gider( Maliyet) türleri ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
3 İlk madde ve malzeme maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
4 Malzeme hareketleri-stok değerleme yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
5 İşçilik maliyetleri-direkt-endirekt işçilik giderlerinin belirlenmesi ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
6 Ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
7 Genel üretim maliyetleri ve türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Ölçme ve Değerlendirme
9 Genel üretim maliyetlerinin dağıtımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
10 Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtımı ve mamul maliyetinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
11 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
12 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
13 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
14 Genel uygulama, satışların maliyeti , gelir tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
15 Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Ölçme ve Değerlendirme


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Mehmet Şenlik, 2004, Maliyet Muhasebesi Ders Notu. Mersin Üniversitesi Ders Notu.Yay.No.14
 Mevlüt Karakaya, 2004, Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitapevi, Ankara
 Büyükmirza, Kamil 2009, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 14.Baskı,Gazi Kitabevi, Ankara.
 Nihat Küçüksavaş,2006, Maliyet Muhasebesi ,Kare yayınları, İstanbul
 Nalan Akdoğan, 2009 ,Maliyet Muhasebesi Uygulamaları 8.Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma. 4
2 İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama. 2
3 Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma. 4
4 Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği. 5
5 Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme. 5
6 Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği. 5
7 Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama. 3
8 Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. 3
9 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 3
11 Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma. 5
12 Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği. 5
13 Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama. 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü: 145
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.8
Dersin AKTS Kredisi: 6