Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Denetim ve Meslek Hukuku

Dersin Kodu : EMG32 719

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. JALE SAĞLAR

Dersin Öğrenme Kazanımları : Denetim kavramını, sınırlarını, genel yapısını anlar ve algılar
Denetim türleri arasındaki farklılıkları anlar ve Finansal Tablo Denetiminin kapsamı hakkında bilgi edinir
Türkiye´de muhasebe ve denetim mesleğine yön veren yasal düzenlemeleri, kapsamını ve mesleğe etkisini algılar
Denetim Standartlarının genel yapısı hakkında bilgi edinir
Denetimde Müşteri Kabul Sürecini anlar
Denetim sürecinin evreleri hakkında bilgi edinir
İç kontrol sistemini ve bağımsız denetim açısından önemini anlar
Önemlilik ve risk kavramlarının denetim görüşünün oluşturulması açısından önemini anlar
Dönem içi ve dönem sonu yapılması gereken denetim testleri hakkında bilgi edinir
Denetim Görüşünün oluşturulması ve raporlanması sürecini anlar

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : yok

Dersin Amacı : Yasalar, standartlar ve ilkeler doğrultusunda bağımsız denetim ve bağımsız denetçinin özelliklerini vurgulayarak denetim faaliyetlerinin uygulanışını göstermek ve denetim göürüşünün oluşturulma sürecinde yorumlama gücü kazandırmaktır.

Dersin İçeriği : Finansal Tablolar Denetimine yol gösteren yasal düzenlemeler ve standartlar ile ilgili görüş oluşturmak, denetim sürecini açıklamak, denetim kanıtlarının toplanması ve değerlendirilmesinde yorum gücünü arttırmak, denetim görüşünün oluşturulması ve raporlanması hakkında bilgi vermek.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : 2. Blok


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Bilgi Güvenilirliği, Denetime Duyulan İhtiyaç, Denetim, unsurları ve ilgili diğer kavramlar. Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
2 Denetim ve denetçi türleri. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
3 Türkiye’de mesleğe yön veren yasal düzenlemeler ve bağımsız denetim standartları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
4 Müşteri Seçim Süreci: Bilgi edinme, önceki denetçi ile görüşme, denetim anlaşma mektubu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
5 Denetim Sürecine genel bakış, Denetim Planlaması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
6 Denetimde Önemlilik ve Risk Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
7 İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Ölçme ve değerlendirme
9 Denetim Programlarının Hazırlanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
10 Denetim Kanıtları. Kanıt Toplama Yöntem ve Teknikleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
11 Denetim Kanıtları. Kanıt Toplama Yöntem ve Teknikleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
12 Bulguların Değerlendirilmesi. Çalışma Kağıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
13 Denetimin Tamamlanması ve Denetim Görüşünün Oluşturulması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
14 Denetim Raporunun Hazırlanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
15 Denetim Faaliyetleri ile ilgili örnek olay Konunun ilgili kaynaklardan okunması Konu hakkında bilgi ve güncel örnekler verilir ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Ölçme ve değerleme


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Prof.Dr. Nejat Bozkurt "Muhasebe Denetimi"
 Prof.Dr. Ersin Güredin "Denetim ve Güvence Hizmetleri"
Diğer Kaynaklar  Muhasebe Denetimi Alanında Yazılmış Tüm Kitaplar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma. 5
2 İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama. 4
3 Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma. 5
4 Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği. 4
5 Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme. 5
6 Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği. 5
7 Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama. 5
8 Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. 5
9 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme. 5
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 4
11 Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma. 4
12 Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği. 3
13 Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 15 7 105
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 10 10
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 159
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.36
Dersin AKTS Kredisi: 6