Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Vergi Muhasebesi ve Uygulamaları

Dersin Kodu : EMG32 730

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. TURGUT ÇÜRÜK

Dersin Öğrenme Kazanımları : Türk vergi sisteminde mevcut yasal düzenlemeleri değerlendirebilme yeteneğine sahip olma.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok.

Dersin Amacı : İşletmelerde iyi bir vergi yönetiminin oluşturabilmek için Türk vergi mevzuatında mevcut alternatif uygulamalara izin veren hükümlerin verginin borçlusu açısından değerlendirilmesidir.

Dersin İçeriği : Vergi tarifesi, Tarh işlemleri, Geçici vergi, Verginin ödenmesi, Kurumlar Vergisi, Harcamalar üzerine alınan vergiler, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Servet üzerinden alınan vergiler, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Yerel Yönetim Vergileri.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : İlan Edilir


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk vergi sisteminde mevcut yasal düzenlemelerin bütün olarak gözden geçirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
2 Türk vergi sisteminde mevcut yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
3 Türk Vergi Mevzuatındaki “stok değerleme yöntemleri” ile “stok değer düşüklüğüne” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
4 Türk Vergi Mevzuatındaki “alacak ve borçlar için reeskont ile karşılıklar ve değersiz alacaklara” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
5 Türk Vergi Mevzuatındaki “Amortisman” yöntemleri ile “yenileme fonu uygulamasına ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
6 Türk Vergi Mevzuatındaki “aktifleştirilmesi ya da doğrudan döneme gider yazılması ihtiyari olan gider kalemlerine” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
7 Türk Vergi Mevzuatındaki “AR-GE giderlerine” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı ölçme ve değerlendirme
9 Türk Vergi Mevzuatındaki “İndirimlere” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
10 Türk Vergi Mevzuatındaki “Gayrimenkul sermaye iratlarına” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
11 Türk Vergi Mevzuatındaki “Geçici vergide %10’a kadar yanılmaya imkan veren ” düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
12 Türk Vergi Mevzuatındaki “Personel giderlerine” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
13 Türk Vergi Mevzuatındaki “Değer artış kazançlarına” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
14 Türk Vergi Mevzuatındaki “ Transfer fiyatlama yoluyla örtülü kazanç dağıtımına” ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
15 Kurumlar vergisinde istisnalara ilişkin düzenlemelerin işletmeler açısından değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Yazılı ölçme ve değerlendirme


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Beyanname Düzenleme Kılavuzu “Maliye Hesap Uzmanları Derneği”
 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Nurettin Bilici
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma. 3
2 İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama. 4
3 Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma. 5
4 Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği. 5
5 Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme. 5
6 Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği. 4
7 Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama. 5
8 Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. 4
9 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 4
11 Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma. 4
12 Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği. 5
13 Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 144
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.76
Dersin AKTS Kredisi: 6