Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Muhasebe Standartları

Dersin Kodu : EMG32 731

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. M.ÜNSAL MEMİŞ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’na uygun mali tabloları hazırlayabilme yeteneği.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok.

Dersin Amacı : Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’na uygun mali tabloların hazırlanması ve değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği : Muhasebede standardizasyon, harmonizasyon süreci hakkında temel bilgiler, Dünya’da ve Türkiye’de muhasebede standartlaşma çalışmaları.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : İlan Edilir


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Ders kapsamının açıklanması, muhasebe standartlarının önemi, gerekliliği ve oluşumu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
2 TMS1 : Finansal Tabloların Sunuluşu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
3 TMS 2 : Stoklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
4 TMS 16 : Maddi Duran Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
5 TMS 17 : Kiralama İşlemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
6 TMS 18 : Hasılat Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
7 TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı ölçme ve değerlendirme
9 TMS 28 : İştiraklerdeki Yatırımlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
10 TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
11 TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
12 TMS 7 : Nakit Akım Tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
13 TMS AR-GE Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
14 TMS 24: İlişkili Taraf Açıklamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
15 Diğer Muhasebe Standartlarının Genel Değerlendirilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, Tartışma, Örnek Soru Çözümü
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Yazılı ölçme ve değerlendirme


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar   Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu TMS, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu.
Diğer Kaynaklar  Books and articles related to the topic.


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma. 3
2 İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama. 4
3 Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma. 5
4 Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği. 5
5 Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme. 4
6 Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği. 4
7 Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama. 5
8 Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. 5
9 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 5
11 Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma. 4
12 Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği. 5
13 Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü: 142
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.68
Dersin AKTS Kredisi: 6