Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Mali Tablolar Analizi

Dersin Kodu : EMG32 752

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. JALE SAĞLAR
Dr.Öğr. ÜyesiDr. M.ÜNSAL MEMİŞ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Finansal tablolarların anlam ve önemini kavrar
Finansal Durum Tablosu(Bilanço) ile ilgili detaylı bilgi edinir
Kapsamlı Gelir Tablosu(Gelir Tablosu) ile ilgili detaylı bilgi edinir
Nakit Akım Tablosu ve Nakit Akış Tablosunu ve içeriği hakkında bilgi edinir
Özkaynak Değişim Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu ile ilgili bilgi edinir
Finansal tablolar analizinin anlamı, kapsamı ve analiz türleri ile ilgili bilgi edinir
Karşılaştırmalı tablolar analizinin uygulanışını anlar
Yüzde yöntemi ile analizin uygulanışını anlar
Eğilim yüzdeleri ile analizin uygulanışını anlar
Oran analizinin uygulanışını anlar
İşletmenin nakit yaratma gücünün ölçülmesi ile ilgili bilgi edinir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok.

Dersin Amacı : Finansal tabloların hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin kavranmak, temel mali tablo ve dipnotların yapısı ve öneminin anlamak, amaca göre finansal tablolardan yararlanarak işletmenin mali yapısını çeşitli yöntemlerle analiz edilmek ve gelecek hakkında görüş oluşturmaktır

Dersin İçeriği : Temel ve ek finansal tablolar, Finansal tablolar analizi, analiz teknikleri, analiz tekniklerini uygulayarak işletmelerin mali yapısını değerlendirme.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : 2. Blok


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Finansal Tablolar, Hazırlanışı, Dayanakları, Bilançonun tanımı Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
2 Bilanço-Dönen Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
3 Bilanço-Duran Varlıklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
4 Bilanço Özkaynaklar Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
5 Gelir tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
6 Satışların maliyeti tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
7 Nakit Akım Tablosu, Nakit Akış Tablosu Konunun ilgili kaynaklardan incelenmesi Anlatım ve tartışma
8 Ara sınav Sınava Hazırlık Klasik sınav
9 Özkaynak değişim tablosu, kar dağıtım tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
10 Finansal tablolar analizi, önemi, unsurları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
11 Karşılaştırmalı Tablolar Analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
12 Yüzde yöntemi ile analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
13 Eğilim yüzdeleri ile analiz ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
14 Oran analizi ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
15 Oran analizi ve uygulanışı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım ve tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Yazılı ölçme ve değerlendirme


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Dr. Öztin AKGÜÇ "Mali Tablolar Analizi"
 Prof.Dr. Nalan AKDOĞAN - Prof.Dr. Nejat TENKER "Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri"
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma. 5
2 İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama. 3
3 Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma. 5
4 Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği. 5
5 Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme. 4
6 Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği. 4
7 Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama. 5
8 Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. 4
9 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 5
11 Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma. 4
12 Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği. 5
13 Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü: 114
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.56
Dersin AKTS Kredisi: 5