Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Stratejik Yönetim Muhasebesi

Dersin Kodu : EMG32 756

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. ELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Stratejik yönetim muhasebesinin temel kavramlarını anlar
Teknolojik değişimin yönetim muhasebesine etkisini yorumlar
Yeni yönetim muhasebesi tekniklerini anlar ve uygular
Karar almada maliyet bilgilerini kullanır ve yorumlar

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencilerin muhasebe bilgilerini, planlama kontrol faaliyetleri ile genel olarak karar verme sürecinde nasıl kullanacakları, bu dersin amacını oluşturmaktadır. Ayrıca teknolojinin gelişme yönü ile bunun maliyet/yönetim muhasebesi üzerine etkileri ve yeni maliyet/yönetim muhasebesi teknik ve felsefelerini öğrenmek bu dersin genel amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği : Maliyet/yönetim muhasebesi kavramları ve yeni yönetim muhasebesi yöntemleri

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : 2. Blok


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Yönetim Muhasebesi: Genel Esaslar, Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
2 Maliyetlerin sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
3 Maliyet Sistemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
4 Maliyet değerleme yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
5 Maliyet Hacim Kar analizleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
6 İşletme bütçeleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
7 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Ölçme ve Değerlendirme
9 Teknolojik değişim ve muhasebe sistemine etkisi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
10 Faaliyete dayalı maliyet sistemi ve faaliyete dayalı maliyet yönetimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
11 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
12 Kısıtlar teorisi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
13 Tam zamanında üretim ve stok kontrol sistemi ve kalite maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım, tartışma
14 Karar almada maliyet bilgilerinin kullanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Uygulama
15 Karar almada maliyet bilgilerinin kullanımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Uygulama
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Ölçme ve Değerlendirme


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ, "Teknolojik Değişim ve Maliyet Muhasebesi"
 Nihat Küçüksavaş, 2006, Maliyet Muhasebesi ,Kare yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma. 4
2 İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama. 4
3 Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma. 5
4 Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği. 5
5 Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme. 4
6 Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği. 4
7 Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama. 4
8 Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. 4
9 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 4
11 Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma. 5
12 Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği. 4
13 Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü: 117
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.68
Dersin AKTS Kredisi: 5