Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Dönem Projesi

Dersin Kodu : EMGP 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. TURGUT ÇÜRÜK
Dr.Öğr. ÜyesiDr. JALE SAĞLAR
Dr.Öğr. ÜyesiDr. M.ÜNSAL MEMİŞ
Dr.Öğr. ÜyesiDr. ELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU
Prof.Dr. VEYİS NACİ TANIŞ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Proje konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
Proje konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok.

Dersin Amacı : Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Blok 2


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
2 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
3 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
4 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
5 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
6 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
7 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
8 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
9 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
10 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
11 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
12 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
13 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
14 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
15 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
16/17 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar   Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Temel mali analiz tekniklerini kullanarak en uygun sonuca ulaşma. 5
2 İşletme yönetimi yöntemleri ile muhasebe metodlarını birleştirerek uygulama. 4
3 Muhasebe bilimi üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma. 5
4 Muhasebe, denetim ve vergi konularının temel ilkelerini kavrama ve bu ilkeleri karar alma sürecinde etkin biçimde kullanma yetkinliği. 5
5 Muhasebe bilim dalında var olan temel kuramsal modeller ile literatüre yeni giren sistemleri listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya sistemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme. 4
6 Muhasebe, denetim ve vergi konularında sorun belirleme, araştırma ve analiz yapma yetkinliği. 4
7 Muhasebe bilim dalında yer alan modellerin uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama. 5
8 Muhasebe mesleğinde karşılaşılan yasal ve etik konuları anlama. 4
9 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alarak liderlik yapma ve gerekli çalışmaları yerine getirerek muhasebe sürecini etkin bir şekilde yönetme. 4
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak muhasebe alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 5
11 Muhasebenin yeni bir alanında, akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma. 4
12 Yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği. 5
13 Uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 0 0
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 9 144
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü: 144
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.76
Dersin AKTS Kredisi: 6